Uzależnienie od komputera i Internetu

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2003-2009

w oparciu o zbiory WMBP w Elblągu, Filii w Działdowie

 

 

W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

 

KSIĄŻKI

 1. Andrzejewska A.: Ryzyko uzależnień dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych. W: Cyberświat- możliwości i zagrożenia / red nauk. J. Bednarek, A. Andrzejewska. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009. – s. 217-242 ISBN 978-83-89501-37-0 (26812)
 2. Andrzejewska A.: Uzależnienie od mediów cyfrowych. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VI. / red. nauk. T. Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007. – s. 1189-1196 ISBN 978-83-89501-77-6 (26237)
 3. Bednarek J.: Multimedia w kształceniu. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – s. 265-288 ISBN -10:83-01-14833-0, ISBN -13:978-83-01-14833-1 (26191, 26192)
 4. Danowski B., Krupińska A.: Dziecko w sieci. – Gliwice : „Helion”, 2007 ISBN 978-83-246-1057-0 (26177, 26180)
 5. Feibel T.: Zabójca w dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe. – Warszawa : „Pax”, 2006 ISBN 83-211-1717-1 (25798)
 6. Grabowska–Dąbek A.: Rodzina a oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży w świetle dotychczasowych badań. W: Manipulacja–Media-Edukacja / red. B. Siemieniecki. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007. –s. 449-462 ISBN 978-83-7441-579-8 (26107)
 7. Gross M.: Dziecko w obliczu mediów: wybrane aspekty. W: Manipulacja- Media-Edukacja / red. B. Siemieniecki. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007. – s. 439-447 ISBN 978-83-7441-579-8 (26107)
 8. Grzesiak E., Janicka –Szyszko R., Steblecka M.: Edukacja medialna: scenariusze zajęć. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – s. 60-65 ISBN 83-60083-66-5 (26230, 26231)
 9. Hankała A.: Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji. W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. M. Tanasia. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP;  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – s. 73-83 ISBN 83-7308-595-5 („Impuls”) (26148)
 10. Hankała A.: Zagrożenia dla osób niepełnosprawnych związane z korzystaniem z mediów elektronicznych W: Cyberświat-możliwości i zagrożenia / red nauk. J. Bednarek, A. Andrzejewska. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009. – s. 203-216 ISBN 978-83-89501-37-0 (26812)
 11. Hołyst B.: Wiktymologia. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze „LexisNexix”, 2006. – s. 439-445  ISBN 83-7334-459-4 (26593)
 12. Kwiek J.: Media a problem uzależnień. W: Cyberświat- możliwości i zagrożenia / red. nauk. J. Bednarek, A. Andrzejewska. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009. –s. 184-202 ISBN 978-83-89501-37-0 (26812)
 13. Laniado N., Pietra G.: Gry komputerowe, Internet i telewizja: co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane?. – Kraków : Wydaw. eSPe, 2006 ISBN 83-7482-048-9  ISBN 978-83-7482-048-6 (26708)
 14. Lipińska J.: Internet i młode pokolenie. Przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom. W: Internet: między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem / pod red. M. Kowalskiego. – Tychy : Saternus Media, 2008. – s. 34-56 ISBN 978-83-89701-08-4 (26710)
 15. Pospiszyl I.: Patologie społeczne. – Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN. 2008. – s. 186-197 ISBN 978-83-01-15327-4 (26259)
 16. Puchała M.: Komunikatory internetowe zagrożeniem dla dzieci. W: Cyberświat- możliwości i zagrożenia / red. nauk. red. nauk. J. Bednarek, A. Andrzejewska. – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009. –s. 137-163 ISBN 978-83-89501-37-0 (26812)
 17. Sokołowski M.: Media wobec kulturowych przemian współczesności. – Olsztyn : Oficyna Wydaw. „Kastalia”, 2003. – s. 109-118 ISBN 83-918461-1-3 (25542)
 18. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / po red. N. Ogińskiej –Bulik. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 ISBN 83-7405-202-3 (26521)

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Błaszczyk A., Dobrzański P., Błaszczyk M.: Wpływ częstego używania komputera na rozwój czynności manipulacyjnych ręki wśród młodzieży szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 1, s. 8-12
 2. Brosch A.: Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej // Edukacja. – 2006, nr 2, s. 94-102
 3. Bukrejewska I.: Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4/5, s. 11-16
 4. Dobrołowicz J.: Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 15-20
 5. Janiszewski W.: Stare i nowe uzależnienia –podobieństwa i różnice // Problemy Narkomanii.- 2009, nr 1, s. 67-86
 6. Jankowska J.: Internet – szansa czy zagrożenie? Konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Doskonalenie Otwarte. – 2005/2006, nr 4, s. 13-26
 7. Kaliszewska K.: Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu // Edukacja. – 2005, nr 4, s. 111-119
 8. Komorowska M.: Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów // Remedium. – 2008, nr 5, s. 6-7
 9. Kondracka M.: Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko-media elektroniczne // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 40-46
 10. Kosek-Nita B.: Uzależnienie od komputera i jego następstwa // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 3, s. 6-9
 11. Kruszko K.: Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży // Problemy Narkomanii. – 2008, nr 2, s. 43-50
 12. Kubiak B.: Wpływ gier komputerowych na dziecko // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 53-55
 13. Leksy K.: Media- dobrodziejstwo, które uzależnia // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27
 14. Mardofel A., Iwanowski Z., Chudzik B.: Czy Internet uzależnia? Cz. 1-2.// Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 34-35; nr 10, s. 20-21
 15. Nowaczyk B.: Uzależnieni od cyberprzestrzeni // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 7-9
 16. Olszewska W.: Substancje i zachowanie uzależniające // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 7, s. 39-41
 17. Pawlas –Czyż S.: Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10/11, s. 13-16
 18. Pietrzykowska L.: „Komputer nie jest realnym światem”: scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 5, s. 31-32
 19. Raczkowska J.: W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu: zasoby sieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3-13
 20. Rzymełka-Frąckiewicz A.: Uzależnienie od Internetu: diagnoza i leczenie // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 3, s. 9-12
 21. Szpunar M., Świątkiewicz –Mośny M.: Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1/2, s. 27-30
 22. Wojtasik Ł.: Dziecko w sieci // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 32-36
 23. Wójcik M.: niebezpieczeństwa w sieci // Remedium. – 2009, nr 9, s. 20

 

 

DOKUMENT FILMOWY (kaseta video)

 

1.      Urbański J.: Włącz się do gry : [telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli] / reż. Jacek Urbański ; scen. Anna Urbańska. - Wersja telewizyjna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej Sportu  2003. – 1 kaseta wizyjna (170 min)  ( nr 121v)

 

     DOKUMENTY FILMOWE (płyty DVD)

 

2.      Regucki D.: TV story / adapt. tv i reż. Dariusz Regucki ; zdjęcia Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. – Wersja polska. -Kraków : Dom Wydaw. "Rafael", 2006. - 1 płyta  wizyjna [DVD] (30,04 min. + broszura (nr14dvd)
3.      Regucki D.: Www.wsieci... / scen. i reż. Dariusz Regucki ; zdj. Michał Bożek, Adam Szklarek. – Wersja telewizyjna. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", 2007. - 1 płyta wizyjna [DVD] (ok. 15 min.) + broszura ( nr 33dvd)
4.      Tryniszewska J.: Zwolnij w sieci  / scen. Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny ; realiz. J. Tryniszewska, J. Pieciukiewicz, Monika Tomczyk; koncepcja publikacji Barbara Puszczewicz. -Wersja telewizyjna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005. (Warszawa : Telewizja Polska S.A.). - 1 płyta wizyjna [DVD] (ok. 120 min.) (nr 1dvd, 2dvd)
 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie