Wspieranie rozwoju dziecka przez rodziców i nauczycieli

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2008-2013

w oparciu o zbiory WMBP w Elblągu)

Książki:

 1. Coaching : zbiór narzędzi wspierania rozwoju / Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogala-Marciniak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - Teka (456 s.) (102252)
 2. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. - 179 s. (102284)
 3. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. - 327 s. (101394)
 4. Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza : jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych / Beata Ziółkowska. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

2010. - 236 s. (100869, 99085)

 1. Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : "Impuls", 2010. - 192 s. (100895)
 2. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2012. - 318 s. (101407 Czytelnia)
 3. Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012. - 171 s. (101171, 101240)
 4. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 212 s. (102260)
 5. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012?]. - 63 s. (100544, 100545)
 6. Jak rozmawiać z dziećmi o seksie : mądre wychowanie dzieci w świecie internetu i nowoczesnych technologii / Sharon Maxwell ; przekł. Hanna de Broekere. - Poznań : "Vesper", 2010. - 230 s. (101877)
 7. Komunikacja wychowawcza / Marek Dziewiecki.- Kraków : "Salwator", 2013. - 266 s. (101052)
 8. Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny / red. nauk. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. - 376 s. (99880, 99881 Czytelnia)
 9. Mam dziecko w 1 klasie : poradnik dla rodziców / Krystyna Jankowska, Elżbieta Korona, Teresa Malepsza. - Warszawa : "Adam", 2010. - 47 s. (101181)
 10. Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum. 2 / Teresa Dąbrowska [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 164 s. (102213, 102214)
 11. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?. 1 /

Iwona Fechner-Sędzicka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 96 s. (102153, 102154)

 1. Moje dziecko ma ADHD / Heike Kovács, Birgit Kaltenthaler ; [tł. Agnieszka Kalińska]. - Kielce : "Jedność", cop. 2008. - 144 s. (101088)
 2. Mój złośnik czyli Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2012. - 164 s. (102324)
 3. Niegrzeczne dzieci / George M. Kapalka ; przekł. Justyna Trojan. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 239, [1] s. (101064)
 4. Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach / pod red. Józefy Bałachowicz i Agnieszki Rowickiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - 172 s. (102704)
 5. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka.- Warszawa : "Difin", 2011. - 140 s. (102330)
 6. Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Żaneta Stelter. - Warszawa : "Difin", 2013. - 322 s. (102334)
 7. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012. - 169 s. (101069)
 8. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. - Warszawa : "Raabe", 2012. - 122 s. (101288)
 9. Przewodnicy w świecie ciszy : poradnik dla rodziców dzieci z wadą słuchu / Joanna Domeradzka-Kowalkowska. - Kraków : "Impuls", 2008. - 70 s. (96536)
 10. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań : "Święty Wojciech", 2009. - 164 s. (101183)
 11. Pozwólmy dzieciom uczyć się / Ewa Wiatrak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. - 95 s. (102642)
 12. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych / Monika Parchomiuk.- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 246 s. (95713)
 13. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : "Difin", 2011. - 278 s. (102346)
 14. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2014. - 197, [1] s. (102741)
 15. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - IX, [1], 113 s. (102121 Czytelnia, 102272)
 16. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 359 s. (102103)
 17. Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. Marta Stasińska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008. - 274 s. (102370, 102371 Czytelnia)
 18. Trening mentalny : gry i zabawy dla dzieci / Johanna Pana ; [tł. Magdalena Głowacka]. - Gliwice : "Helion", cop. 2013. - 211 s. (102430)
 19. Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi : podręcznik dla rodziców i terapeutów / Michael L. Bloomquist ; tł. Robert Andruszko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011. - 218 s. (101075)
 20. Trening umiejętności wychowawczych : dla rodziców i specjalistów / Małgorzata Całusińska [oraz] Wojciech Malinowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 274 s. (102104)
 21. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013. - 246, [2] s. (102353)
 22. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - 317 s. (98628)
 23. Uparte dzieci : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie ; przekł. Lucyna Wierzbowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 286 s. (101077)
 24. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - 203 s. (99905)
 25. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : "Impuls", 2012. - 391 s. (102108, 102375)
 26. Wychowanie w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. - Kraków : "Petrus", 2010. - 313 s. (98363)
 27. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 688 s. (102275)
 28. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012. - 379 s. (101085)

Artykuły z czasopism:

 1. ABC mądrego wychowania / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 15
 2. Autorytet rodzicielski / Iwona Grochulska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 20-21
 3. Bez pośpiechu, czyli o uczeniu się na co dzień / Milena Kaczmarczyk // Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 30-31
 4. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : (scenariusze zajęć) / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-25
 5. Coaching - budowanie siły do rozwoju /  Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 20-23
 6. Coaching - trzeba umieć się uczyć / Artur Brzeziński // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 35-36
 7. Coaching jako metoda poznawania i kształtowania zasobów u osób z niepełnosprawnością / Paulina Wawer // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 14, (2012),  s. 64-68
 8. Coaching rodziny / Mirosława Britzkow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 47-52
 9. Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 24-28
 10. Coaching uczenia się : czyli pomysł na zaangażowanych uczniów / Artur Brzeziński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 60-62
 11. Coaching w edukacji / Anna Jurewicz // 45 Minut. - 2012, nr 4, s. 3-8
 12. Coaching w pracy nauczyciela / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 46-49
 13. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Agata Czopik, Monika Kokor // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 84-85
 14. Edukacja domowa : zapis jednego spotkania / Agnieszka Potocka ; rozm. przepr. Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 7-13
 15. Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka / Magdalena Żyła // Głos Pedagogiczny. - 2011, grudzień, s. 31-33
 16. Jak wspierać nastolatka? / B. Rozmus // Karan. - 2009, nr 2, s. 30-31
 17. Jak wspierać sprawność manualną na starcie szkolnym / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 54-62
 18. Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej / Urszula Nadolna // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 28-30
 19. Jak wspierać ucznia zdolnego? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 54-62
 20. Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 38-47
 21. Koncepcja rodzicielskiego coachingu regulacji emocji w świetle teorii przywiązania / Beata Kozińska // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 39-53
 22. Logodydaktyka w szkole / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3/4, s. 71-73
 23. Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34
 24. Mistrz jest blisko swego ucznia / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 13-20
 25. Moc rodzicielskiej obecności : spojrzenie, profilaktyka i filozofia / Krzysztof A. Wojcieszek // Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 14-15
 26. Na ile pozwolić dziecku? / Magdalena Alenowicz // Głos Pedagogiczny. - 2012, listopad, s. 46-47
 27. Na kim spoczywa odpowiedzialność za pracę domową dziecka? / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 1, s. 33-38
 28. Nie ma autorytetu bez dyscypliny / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 28-29
 29. O wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 12-16
 30. Obecność pedagogiczna rodziców / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 16-17
 31. Osobisty opiekun ucznia / Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 131-139
 32. Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Magdalena Nakielska // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 10-11
 33. Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych / Beata Szabała // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 66-76
 34. Relacja mistrz-uczeń / Zuzanna Leliwa-Pruszak // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 12-14
 35. Rodzicielstwo jako dar i zadanie / Anastazja Sorkowicz // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 5-6
 36. Rodzic, czyli domowy nauczyciel / Agnieszka Konieczna // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 124-130
 37. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością w rolach rodzinnych i zawodowych / Monika Parchomiuk // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 90-109
 38. Rodzicielskie poczucie wpływu a aspiracje edukacyjne / Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 119-131
 39. Rola rodziców jako przewodników po najbliższej okolicy / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 31-36
 40. Rozsądni rodzice / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 15
 41. Słowa o wielkiej mocy / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2012, nr 3, s. 41-42
 42. Stymulująca wartość twórczości plastycznej / Anna Przybylska // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 5-14
 43. Szkoła miejscem wsparcia społecznego? Ależ tak! / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // Meritum. - 2012, nr 3, s. 25-29
 44. Tato i mama - moi nauczyciele / Jan A. Flazagić // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 34-35
 45. Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda // Chowanna. - 2010, t. 1, s. 109-117
 46. Tutoring i dziecko / Aleksandra Zając // Remedium. - 2013, nr 12, s. 6-7
 47. Tutoring w szkole / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 54-60
 48. Tutoring w szkole czy dobre doradztwo? / Julian Piotr Sawiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 16-19
 49. Wciąż do dyspozycji... / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 7
 50. Wpływ matek na wyniki dzieci w nauce / Sabina Kurzawa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 42-44
 51. Wspieranie twórczego rozwoju / Teresa Grąziewicz-Jóźwik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 20-23
 52. Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka / Iwona Sikorska, Agnieszka Miklewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, s. 8-14
 53. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci odrzucanych przez rówieśników / Marta Herzberg // Chowanna. - 2010, t. 1, s. 153-160
 54. Współpraca z dzieckiem / Aneta Kwaśny // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 16-18
 55. Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka / Ewa Szymańska // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 155-175
 56. Wychowanie w rodzinie / Lidia Peplińska // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 8-9
 57. Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 18-23
 58. Wychowanie zaczyna się w rodzinie / Jagoda Cieszyńska // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 12-15
 59. Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2013, nr 2, s. 78-89
 60. Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie / Joanna Żukowska, Beata Marciniak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 29-36
 61. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15

 

 

 

 

Opracowanie: Beata Turulska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna