WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W PROCESIE WYCHOWANIA

(Zestawienie bibliograficzne materiałów bibliotecznych

za okres  2000-2006)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

Babiuch Małgorzata

Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Wyd. 3  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. - 117, [1] s.

Christopher Cindy J.

Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 157, [1] s.

Fechner-Sędzicka Iwona, Lachowska-Żarska Ewa

Nauczyciele - rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli [...] na spotkania klasowe z rodzicami uczniów kl. I-VI : scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami... / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. -  Toruń : "Bea-Bleja", 2002. - 96 s.

Fechner-Sędzicka Iwona, Lachowska-Żarska Ewa

Nauczyciele - rodzicom. Cz. 2 , Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. -   Toruń : "Bea-Bleja", 2003. - 62 s.

Mendel Maria

Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy / Maria Mendel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000. - 186 s.

Mendel Maria

Rodzice i szkoła : jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? / Maria Mendel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. - 177 s.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Adamczyk Dariusz

Współpraca rodziców i nauczycieli na rzecz dzieci / Dariusz Adamczyk. // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 17-25

Adamik Alfreda

Nauczyciel wspomaga rodziców... : (scenariusz spotkań z rodzicami) / Alfreda Adamik. // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 27-31

Bartoszewska Barbara

Rodzice w szkole czyli o pierwszorzędowej profilaktyce / Barbara Bartoszewska. // Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 15-17

Bąbel Przemysław, Trusz Sławomir

Rodzina i szkoła : nowe perspektywy współpracy / Przemysław Bąbel, Sławomir Trusz. // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 7-16

Białek Jolanta

Nie tacy rodzice straszni... / Jolanta Białek. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 21-27

Budzianowska Krystyna

Tematy do rozmów z rodzicami / Krystyna Budzianowska. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 42-50

Cichewicz Lucyna

Pierwsze spotkania z rodzicami "pierwszaków" : scenariusze / oprac. Lucyna Cichewicz. // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s. I-II

Dawlud Wanda

Atrakcyjna wywiadówka / Wanda Dawlud. // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 6, s. 25-26

Dorosz Katarzyna

Muzyka po lekcjach, czyli o współpracy z rodzicami / Katarzyna Dorosz. // Nowe w Szkole . - 2000/2001, nr 8, s. 26

Dzierzgowska Irena

Kodeks szkoły przyjaznej rodzicom / Irena Dzierzgowska. / // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 14

Górna Renata, Wasiukiewicz Jadwiga

Rodzice bliscy szkole / Renata Górna, Jadwiga Wasiukiewicz. // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 51-58

Jabłońska-Faryna Halina,  Bielejec-Omietańska Urszula

Spotkanie z rodzicami / Halina Jabłońska-Faryna, Urszula Bielejec-Omietańska. // Nowe w Szkole. - 2003, nr 9, wkładka s. IV

Kamionka Grażyna

Autorski program: Rodzice w szkole - czyli o skutecznym porozumiewaniu się / Grażyna Kamionka [i in.]. // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 69-80

Kawecki Józef Michał

Skromna choć ważna rola rodziców / Józef Michał Kawecki. // Lider. - 2000, nr 10, s. 25-26

Klimaszewska Anna

Zestawienie bibliograficzne dotyczące uczestnictwa rodziców w edukacji początkowej dziecka / Anna Klimaszewska. // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 104-108

Kołodziejczyk Witold

Zasady partnerstwa: rodzice - szkoła - gmina / Witold Kołodziejczyk. // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 8-9

Kołpakowska Łucja

Udana wywiadówka, czyli rodzice w szkole / Łucja Kołpakowska. // Kajet. - 2002, nr 3, s. 7-8

Konopka Ewa

Polubić spotkania z rodzicami : scenariusze spotkań z rodzicami w klasie I / Ewa Konopka. // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, wkładka s. I-III

Kosińska Ewa

Wspólna droga / Ewa Kosińska. // Wychowawca. - 2000, nr 12, s. 6-7

Kowalska Danuta

Zebranie z rodzicami w formie warsztatów / Danuta Kowalska. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 9

Kowalczuk Piotr

Rodzicielska www / Piotr Kowalczuk. // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 15, s. 18

Kowalczyk-Szymańska. Mirosława

Rodzice w zreformowanej szkole / Mirosława Kowalczyk-Szymańska. // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. 20-22

Kozłowska Ewa

Nauczyciel - rodzice / Ewa Kozłowska. // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7-8, s. 46-47

Kropiwnicki Jan

Ach, ci rodzice! / Jan Kropiwnicki. // Nowe w Szkole. - 2004, nr 4, dod. Kierowanie Szkołą, s. 6-7

Kuczera-Wita Katarzyna

Partnerstwo wychowawcy z rodzicami / Katarzyna Kuczera-Wita. // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 35-37

Majchrzak Anna

Rodzice - miły i oczekiwany współuczestnik procesu wychowania. Zabawy gimnastyczne z rodzicami / Hanna Majchrzak. // Lider. - 2000, nr 1, s. 28

Marchewka Władysław

Czego wy chcecie... rodzice? / Władysław Marchewka. // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 5, s. 26-27

Markiewicz Małgorzata

Zmieniający się obszar uczestnictwa rodziców w życiu szkoły / Małgorzata Markiewicz. // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 44-48

Matej  Anna

Rodzic - partner czy wróg? / Anna Matej. / // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 1, s. 25

Mendel Maria

Referendum a dialog szkoła - rodzice / Maria Mendel. /. - Cz. 1-2 // Nowe w Szkole. - 2003, nr 4, s. 23-24 ; 2003, nr 5, s. 22-23

Mendel Maria

Rodzice - szkoła na tle porównawczym / Maria Mendel. // Nowe w Szkole. - 2002, nr 6, s. 18-20

Mendel Maria

Sześć typów angażowania rodziców w życie szkoły i lokalnej społeczności : (według J.L.Epstein) / Maria Mendel. // Kajet. - 2004, nr 5, s. 4-7

Mendel Maria

Szkoła otwarta na rodziców / Maria Mendel. / // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 47-57

Mendel Maria

W poszukiwaniu partnerstwa szkoły i rodziców : rozmowa z dr Marią Mendel,  kierownikiem Podyplomowego Studium Animacji Współpracy Środowiskowej przy Instytucie Pedagogiki UG / rozm. Bogdan J. Krawczyk. // Edukacja i Dialog . - 2001, nr 3, s. 13-15

Minda Tamara, Niziurska Lidia

"Szkoła dla rodziców" : czyli wspomaganie wychowania w rodzinie / Tamara Minda, Lidia Niziurska. // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 55-64

Mroczkowska Małgorzata

Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku / Małgorzata Mroczkowska. // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 14-15

Nalaskowski Aleksander

Rodzice - szkoła. Utopia współpracy? / Aleksander Nalaskowski. // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 5-6

Nowak Jerzy

Razem do celu / Jerzy Nowak. // Nowe w Szkole. - 2002, nr 1, s. 22-23

Olearczyk Teresa Ewa

Rodzina i szkoła : wartość wychowawcza środowiska rodzinnego i szkolnego / Teresa Ewa Olearczyk. // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 16-18

Przygodzka-Musiał Grażyna

Rodzice w życiu szkoły / Grażyna Przygodzka-Musiał. // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 5-7

Rylke Hanna

 W szkole spotykają się trzy stany / Hanna Rylke. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 3-9

Rymkiewicz Halina

Sposób przygotowania i przeprowadzenia tzw. wywiadówki / Halina Rymkiewicz. // Doskonalenie Otwarte. - 2001, nr 4, s. 61-65

Sakowska Joanna

Szkoła dla rodziców : rozmowa z Joanną Sakowską, wicedyrektorem Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN / rozm. Bogdan J. Krawczyk. // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 6, s. 15-16

Sarnowska Magdalena

Horror wywiadówek / Magdalena Sarnowska. // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 17, s. 17-18

Skawińska  Wanda

Pierwsze spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami / Wanda Skawińska. // Kajet. - 2001, nr 3, s. 13

Sobór Ewa

Edukacja na miarę rodziców / Ewa Sobór. // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 8-12

Starzyński Wojciech

Nie ma dobrej szkoły bez współpracy z rodzicami / Wojciech Starzyński. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 3-6

Stąsiek Romana

Dialog biblioteki z rodzicami / Romana Stąsiek. // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 25

Stucki Edmund

Pomóżmy sobie nawzajem : o współpracy nauczyciela i rodziców w wychowaniu / Edmund Stucki. // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 21-22

Szczygieł Beata

Wywiadówka, spotkanie, czy...? / Beata Szczygieł. // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 26-27

Śliwerski Bogusław

Partnerstwo rodziny, szkoły, gminy / Bogusław Śliwerski. // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 43-44

Śnioszek Krzysztof

O miejscu i roli rodziców w polskim szkolnictwie / oprac. Krzysztof Śnioszek. // Nowe w Szkole. - 2004, nr 5, s. 24-25

Śnioszek Krzysztof

Szkoła bez rodziców - szkołą bez przyszłości / Krzysztof Śnioszek. // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 7, s. 27

Święcicka Justyna

Rodzice w szkole / Justyna Święcicka. // Gimnazjum. - 2000, nr 1 (3), s. 21-27

Trzaska Leszek

 Kilka uwag o budowaniu współpracy wychowawców z rodzicami / Leszek Trzaska. // Gimnazjum. - 2000, nr 1 (3), s. 16-20

Warzecha Iwona, Skomorowska Barbara

Rodzice w szkole : scenariusz spotkań z rodzicami / Iwona Warzecha, Barbara Skomorowska. // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 20-21

Wojtasz Małgorzata

Rodzic wybiera nauczyciela / Małgorzata Wojtasz. // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 5, s. 25-26

Zielińska D.

Moje refleksje dotyczące współpracy z rodzicami : program z zajęć wychowawczo-profilaktycznych / [D. Zelińska]. // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 7, s. 74-88

 

ZOBACZ W INTERNECIE:

Fundacja Edukacyjno-Wychowawcza Veribus Unitis: Rodzice w  życiu szkoły. [Tryb dostępu]:

http://www.viribusunitis.net.pl/rodzice_w_zyciu_szkoly.html

Rodzice w systemie oświaty. [Tryb dostępu]:

http://www.rodzice.codn.edu.pl

Rodzicielska www. [Tryb dostępu]: http://www.vulcan.pl/rodzice/

Społeczne Towarzystwo Oświatowe: Rodzice w szkole.  [Tryb dostępu]: http://www.sto.org.pl/?c=static&i=17

Beata Banot: Prawa i obowiązki rodziców w szkole. [Tryb dostępu]: http://www.profesor.pl/mat/na7/pokaz_material_tmp.php?plik=na7/na7_b_banot_030708_1.php&id_m=4991

Barbara Bartoszewska: Rodzice w szkole czyli o pierwszorzędowej profilaktyce. [Tryb dostępu]:

http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/9_117/05.htm

Jadwiga Borowska :10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców. [Tryb dostępu]: http://www.ko.olsztyn.pl/elblag/10_bledow.htm

Marian Brudzyński : Rodzice w życiu szkoły Rady rodziców (komitety rodzicielskie). [Tryb dostępu]: 

http://www.sosfamilijna.pl/program_rodzice.php

Danuta Czarnecka Rodzice w szkole [Tryb dostępu]: 

http://www.remedium-psychologia.pl/2006_5_6.htm

Anna Gajewska Rodzice w życiu szkoły. [Tryb dostępu]:

http://devel.odn.poznan.pl/ul/ul1_2002/u11.htm

Ewa Kubisz: Rodzice w życiu szkoły. [Tryb dostępu]:

http://www.literka.pl/modules.php?name=News&file=print&sid=10808

Barbara Mulkowska  Rodzice w szkole. [Tryb dostępu]:

http://www.profesor.pl/mat/na7/pokaz_material_tmp.php?plik=na7/na7_b_mulkowska_030725_1.php&id_m=5254

Dagmara Roszkowska Współpraca szkoły i rodziny w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2003. [Tryb dostępu]:  http://www.bib.edu.pl/zest84.html

 

Oprac. Jadwiga Pawluk

WMBP, BG w Elblągu