Wspomaganie rozwoju dzieci w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów WMBP w Elblągu

 

Wspomaganie rozwoju dziecka

1.      Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 1999

2.      Bezpieczny dom : dlaczego warto walczyć o rodzinę / Mary Pipher. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1999

3.      Dlaczego rodzice tracą autorytet / Marian Kalinowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982

4.      Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały - jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber i Elaine Mazlish ; [supl. Doświadczenia rodziców polskich napisała Zofia Śpiewak]. - Poznań : Media Rodzina, 1997

5.      Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber, Elaine Mazlish. - Poznań : "Media Rodzina of Poznań", 1996

6.      Jak pomagać dziecku w nauce / Gordon W. Green ; przeł. z ang. Hanna Jankowska. - Warszawa : "Diogenes" : "Świat Książki", 1997

7.      Jak pomóc własnemu dziecku ? / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

8.      Między rodzicami a dziećmi / Haim G. Ginott. - Poznań : Media Rodzina, cop. 1998

9.      Na tropach rodzicielskich niepowodzeń / Jadwiga Raczkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988

10.  Psychozabawy i testy dla każdego / Andy Collins. - Wrocław : "Astrum", 1992

11.  Skąd się biorą dzieci? : poradnik dla rodziców i nauczycielek przedszkoli / Anna Lanota, Irena

12.  Merżan. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980

13.  Terapia rodziny / Virginia Satir ; przekł. Olena Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000

14.  Trudne dziecko / Janet Poland ; z ang. przeł. Monika Rozwarzewska. - Warszawa : "Diogenes", 2001

15.  Wieża z klocków / Katarzyna Kotowska. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2001

16.  Wychowanie skuteczne : 10 przykazań dla rodziców / John S. Leite, J. Kip Parrish. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

17.  Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci : twoja droga do szczęśliwej rodziny / Adele Faber, Elaine Mazlish. - Poznań : Media Rodzina, cop. 1994

18.  Zjedz zupkę i ... bądź cicho ! : nowe spojrzenie na konflikty  rodzice-dzieci / Michel Ghazal. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Rozwiązywanie problemów dzieci

1.      Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25

2.      Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002

3.      Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher. - Warszawa : "Liber", 2007

4.      Dziecięce lęki / Katarzyna Maciejewska // Bliżej przedszkola. - 2008, nr 6, s. 18-19

5.      Dziecko krzywdzone : zjawisko : charakterystyka programu profilaktycznego dla małych dzieci / Katarzyna Murawska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2000, nr 8, s. 31-42

6.      Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram. - Kielce : "Jedność", 2003

7.      Opowieści przeciwko lękom / Linde von Keyserlingk. - Kielce : "Jedność", 2003

8.      Przemoc seksualna wobec dziecka / Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

9.      Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 1999

10.  Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych / Monika Parchomiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

11.  Rodzina a przemoc / Anna Lipowska-Teutsch. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993

12.  Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007

13.  Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców / Gordon Serfontein. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003

14.  W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2004

15.  Z FAS-trygowane dzieci / Ewelina Sawaściuk // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 64-67

16.  Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : [mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne : dla praktyków i rodziców] / Philip C. Kendall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

 

Oprac.: Joanna Kusowska

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna