WYCHOWAWCA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

1.      Autorytet nie kosztem zdrowia / B.Taradejna // Edukacja i Dialog 2005 nr 3

2.      Być wychowawcą / P. Bartnik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001 nr 9

3.      Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, Z. Włodarski. - Warszawa 1992

4.      Dekalog dobrego wychowawcy : (na podstawie literatury, własnych doświadczeń i przemyśleń) / H. Nocoń // Wychowanie na co Dzień.- 2003 nr 4/5

5.      Kadra wychowawców, nagrody i kary stosowane w domach dziecka [w:] Sieroctwo społeczne, S. Kozak. - Warszawa 1986

6.      Kilka uwag o sylwetce i powinnościach wychowawcy / B. Boćwińska-Kiluk // Opieka Wychowanie Terapia. -2000 nr 4

7.      Kompetencje wychowawcy klasowego w przezwyciężaniu negatywnych zachowań wśród uczniów / R. Buss // Problemy Narkomanii. -  2004 nr 3

8.      Na czym polega odpowiedzialność wychowawcy? / M. Dziewiecki // Katecheta .-2003 nr 7/8

9.      Nauczyciel jako dobry wychowawca / J.A. Malinowski // Wychowanie na co dzień. - 2000 nr 12

10.  Nauczyciel jako wychowawca w szkole i środowisku, J. Nazar. - Gdańsk 1983

11.  Nauczyciel mistrzem wychowania w dzisiejszej szkole / A. Gurycka // Psychologia w Szkole. - 2004 nr 4

12.  Nauczyciel organizatorem działalności grupowej uczniów [W:] Wychowanie w klasie szkolnej, M. Łobocki. -Warszawa 1985

13.  Nauczyciel – wychowawca czasu polskich przełomów, I. Nowosad. - Kraków 2001

14.  O wychowaniu i wychowawcy / T.  Kukołowicz //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996 nr 1

15.  O sztuce wychowania / A. Gurycka. - Warszawa 1997

16.  O wychowaniu i wychowawcach: dwanaście studiów pedagogicznych, B. Nawroczyński. - Warszawa 1968

17.  O wychowawcy / Czesław Wiśniewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997 nr 8

18.  Odpowiedzialność jako wyzwanie dla nauczyciela / Gabryś K. (www.szkolna.pl/akapit/pfs.pdf)

19.  Osobowość i role zawodowe nauczyciela w szkole [w:] Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, R.B. Woźniak. Koszalin 1998

20.  Osobowość nauczyciela wychowawcy / J.Hołodiuk // Edukacja i Dialog nr 3

21.  Partnerstwo wychowawcy z rodzicami / K.Kuczera-Wita // Edukacja i Dialog 2003 nr 10

22.  Poradnik wychowawcy klasy, M. Łobocki. - Warszawa 1985

23.  Rola i zadania wychowawcy w klasie II gimnazjum / B. Gwizdek, E. Sołtys // Remedium 2004 nr 5

24.  Rola wychowawcy w zmieniającej się rzeczywistości polskiej w opinii nauczycieli wychowawców / Krystyna Lubomirska // Kwartalnik Pedagiczny. - 2001 nr 3/4

25.  Wychowawca i jego klasa : książka dla młodych nauczycieli, J. Radziewicz. - Warszawa 1986

26.  Wychowawca klasy [w:] Jak osiągnąć sukces zawodowy?, S. Witek. - Jelenia Góra 1999

27.  Wychowawca – pośrednik i adwokat klasy / K.Zajdel // Edukacja i Dialog 2005 nr 3

28.  Wychowawca w szkole, E. Kosińska. - Kraków 1999

29.  Wychowawca wobec wyzwań epoki ponowoczesnej / Agata Szczygielska-Jakubowska // Wychowanie na co Dzień . - 1999 nr 4/5

30.  Wychowawca zmierzający ku autokreacji / R. E. Bernacka // Edukacja .-1999 nr 4

31.  Wychowawcy [w:] Wychowawcy domów dziecka, J. Raczkowska. - Warszawa 1983

32.  Wzór osobowy jako nośnik wartości / H. Noga // Wychowawca 2004 nr 6

33.  Zasłużyć na autorytet / J.Strzelczyk // Edukacja i Dialog 2003 nr 8

 

Opracowała: B. Budkiewicz

(WMBP w Elblągu, Filia w Pasłęku)