WYPALENIE  ZAWODOWE

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

Artykuły z czasopism

 1. Belzyt Joanna : Młodzi wypaleni, czyli ekologia za biurkiem // Wychowanie na co dzień.- 2003, nr 10-11, s. 24-25
 2. Będzińska-Wosik Bożena : Nauczycielu, nie daj się wypalić! // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 7/8, s. 47-48
 3. Chodkiewicz Jan : Skazani na wypalenie? // Remedium.- 2006, nr 1, s. 21-23
 4. Chrzanowska Iwona :  Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 31-46
 5. Chwedorowicz Józef : Orientacja w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2004, t. 4, s. 82-90
 6. Fengler Jörg, rec. Aldona Leszczyńska : Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2002, nr 2, s. 121-126
 7. Grad Tomasz : Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela // Nauczyciel i Szkoła.- 2004, nr 1/2, s. 32-38
 8. Hałaj Joanna Barbara, Pietrzak Henryk : Wypalenie zawodowe - uwarunkowania, przyczyny, konsekwencje // Kwartalnik Edukacyjny.- 2002, nr 1, s. 11-28
 9. Jurkiewicz Celina : Zespół wypalania zawodowego pracowników domów pomocy społecznej // Praca socjalna.- 2003, nr 3, s. 28-48
 10.  Korlak-Łukasiewicz : Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych : jak mu zaradzić? // Praca Socjalna.- 2001, nr 4 s. 3-21
 11.  Kozłowski Waldemar : Gdy braknie energii i chęci do pracy ...// Nowa Szkoła.- 2005, nr 9, s. 31-35
 12.  Krajewska Aldona : Trująca praca // Charaktery.- 2005, nr 2, s. 33-34
 13. Mikrut Adam : Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych // Szkoła Specjalna.- 2003, nr 2, s. 73-82
 14.  Milczarek Joanna : Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli // Ruch Pedagogiczny.- 2005, nr ¾, s. 47-54
 15.  Moczydłowska Joanna : Wypalenie zawodowe // Problemy Alkoholizmu.- 2002, nr 1, s. 22-23
 16. Nawój Józef : Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego służby więziennej // Opieka Wychowanie Terapia.- 2000 nr 4 s. 19-23
 17. Nawrot Jacek : Między powołaniem a wypaleniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s. 28-33
 18. Niezgoda Agnieszka : Nauczycielu, nie nudź się! // Polityka.- 2004 nr 37 s. 82-84
 19. Nowak  Małgorzata : Nie daj się wypalić // Nowa Szkoła.- 2001, nr 10, s. 21-23
 20. Ogińska-Bulik Nina : Psychologiczne wyznaczniki zespołu wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji // Przegląd Psychologiczny.- 2006, nr 1, s. 21-36
 21. Pec Katarzyna : Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2005, nr 6/7, s. 28-33
 22. Pisula Ewa, Piętka Małgorzata : Wypalenie zawodowe u terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z autyzmem // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo.- 2005, nr 1, s. 139-151
 23. Polkowski Tomasz : Wypalenie zawodowe wychowawców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 10, s. 29-35
 24. Poświatowska Monika, Styrnik Monika : Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli // Wychowawca.- 2006, nr 10, s. 24
 25. Sekułowicz Małgorzata : Analiza wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego - ocena zjawiska // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2006, nr 1, s. 127-138
 26. Stochmiałek Jerzy : Wokół pojęcia "wypalenie zawodowe" w procesie pracy // Pedagogika Pracy.- 2004, T. 44, s. 120-128
 27. Stróżyński Klemens : Wypalenie na własne życzenie // Nowa Szkoła.- 2001 nr 10 s. 19-20
 28. Szmagalski  Jerzy : Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 3-12
 29. Tarnowski Adam : Psych-Net - psychologia w Internecie : wypalenie zawodowe // Nowiny Psychologiczne.- 2000 nr 1 s. 103-108
 30. Tomal Violetta : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Nowa Szkoła.- 2002, nr 8, s. 18-25
 31. Tucholska Stanisława : Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-108
 32. Zbyrad Teresa : Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych // Praca Socjalna.- 2006, nr 1, s. 3-26

Opracowała: Lucyna Lewon

(WMBP w Elblągu, Filia w Nowym Mieście Lub.)