ZABURZENIA W ODŻYWIANIU – ANOREKSJA I BULIMIA
zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009
sporządzone na podstawie książek i czasopism dostępnych
w Bibliotece Głównej w Elblągu i Filii w Nowym Mieście Lubawskim
 
 
1.1. Wydawnictwa zwarte :

 

1)     Abraham Suzanne,  Llewellyn-Jones  Derek: Anoreksja, bulimia, otyłość. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 228 s.

 

2)     Albisetti Valerio: Pułapka anoreksji : dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć. Kielce : Jedność, 2001. - 171 s.

 

3)     Cooper Myra,  Todd Gillian,  Wells Adrian: Bulimia : program terapii. Poznań : Zysk i S-ka, 2005. - 250 s.

 

4)     Izydorczyk. Bernadetta: W pułapce zaburzeń odżywiania : (...dla rodziców, pedagogów i nauczycieli). Sosnowiec : Projekt-Kom, 2008. - 161 s.

 

5)     Jablow, Martha Moraghan : Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców. Wyd. 2. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - 139 s.

 
6)      Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej.- Kraków : Impuls. 2008.- 216 s.
 
7)      Starzomska Małgorzata: Anoreksja : trudne pytania.- Kraków : Impuls. 2006.- 125 s.
 

8)      Ziółkowska Beata: Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa : Scholar, 2005. - 103 s.

 

 

 

1.2. Fragment książki:

 

1)      Braun Andrea: Mniej... to często znaczy więcej czyli Jak radzić sobie z dziecięcą konsumpcją i zapobiegać uzależnieniom. Kielce : Jedność, 2001. Żarłoczność psychiczna (inaczej Bulimia nervosa albo ,,wilczy głód”). s. 83-85.

 

2)      Braun Andrea: Mniej... to często znaczy więcej czyli Jak radzić sobie z dziecięcą konsumpcją i zapobiegać uzależnieniom. Kielce : Jedność, 2001. Brak łaknienia (Anorexia nervosa). s. 85-86.

 

 

3)      Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Zaburzenia w odżywianiu. s. 123 -137.

 

4)      Kozak Stanisław: Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka.- Warszawa : Difin, 2007. Uzależnienia od odżywiania. s. 23 - 28. 
 
5)      Maciarz Aleksandra: Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią. W: Zjawiskowe formy patologii społecznej oraz profilaktyki i resocjalizacja młodzieży. Red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. s. 53-62.
 
6)      Seligman Martin E. P,  Walker Elaine F., Rosenhan David L.: Psychopatologia.- Poznań : Zysk i S-ka. 2003. Zaburzenie odżywiania: anoreksja i bulimia. s. 363 – 369.
 
7)      Sumiła Anita, Łucka Izabela, Michalewska Anna: Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego-studium dwóch przypadków. W: Psychopatologia okresu dorastania: wybrane zagadnienia. Red. Wioletta Radziłłowicz, Anita Sumiła. Kraków : Impuls, 2006. s. 39-58
 

 

1.3. Artykuły z czasopism:

 

1)      Antkowiak Rafał: Ericksonowskie podejście systemowe do leczenia pacjentek z rozpoznaniem bulimii - terapia indywidualna czy rodzinna? // Nowiny  Psychologiczne.- 2002 nr 4, s. 29-33

 

2)      Berger Uwe,  Schick Andreas: Sposób na zabójczą dietę // Charaktery. - 2009, nr 7, s. 42-45

 

3)      Bielak Małgorzata, Chachulska Teresa: Przegląd badań dotyczących nieskuteczności klasycznego modelu CBT w terapii bulimii oraz propozycji jego modyfikacji // Nowiny Psychologiczne. - 2007 nr 1, s. 55-63

 

4)      Bożek Renata, Rychłowska Irena: Szczupła, chuda, chudsza... kulturowe uwarunkowania anoreksji i bulimii : o jedzeniu i niejedzeniu w czasopismach kobiecych // Kultura i Społeczeństwo.- 2001 nr 2, s. 141-155

 

5)      Brytek-Matera Anna, Izydorczyk Bernadeta: Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny // Chowanna.- 2008, t. 2, s. 157-168

 

6)      Brytek Anna: W szponach byczego głodu // Charaktery. - 2006, nr 12, s. 65-68

 

7)      Brytek Anna: Za mamusię, za tatusia // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 53-55

 

8)      Dolata-Makuch Ewa: Anoreksja i bulimia : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 28

 

9)      Gryciuk, Katarzyna: Powstrzymać anoreksję i bulimię - nauczycielskie diagnozowanie // Nowa Szkoła.- 2008, nr 9, s. 57-59

 

10)  Grzesiak Ewa: Bulimia czy to sprawa szkoły? // Wszystko dla Szkoły.- 2008, nr 11, s. 8-9

 

11)  Izydorczyk Bernadetta: Wybrane wątki teoretycznej i empirycznej wiedzy w zakresie specyfiki funkcjonowania rodzin z nastolatkami chorującymi na zaburzenia odżywiania // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2008 nr 1, s. 103-123

 

12) Jabłoński Andrzej: Na rozstaju dróg - terapia rodzinna pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego // Nowiny Psychologiczne.- 2005 nr 4, s. 21-26

 

13)  Janiszewski Włodzimierz: Stare i nowe uzależnienia - podobieństwa i różnice // Problemy Narkomanii.- 2009, nr 1, s. 67-86

 

14) Józefik Barbara: Nieśmiertelność motyli // Charaktery. - 2001, nr 4, s. 22-24

 

15) Józefik Barbara,  Iniewicz Grzegorz: Za barierą głodu // Psychologia w Szkole. - 2005 nr 3, s. 117-125

 

16)  Kowalczuk Marta: Anoreksja - bulimia : (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży) // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 35-43

 

17)  Kowalczuk Marta: Anoreksja i bulimia - profilaktyka // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 16-18

 

18)  Kowalczuk, Marta: Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej - w działalności pedagogicznej nauczycieli wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2008, nr 7, s. 6-12

 

19)  Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej. Rec. Alicja Korzeniecka-Bondar // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 62-63

 

20)  Kowalczuk Marta: Powstrzymać anoreksję i bulimię // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 24-27

 

21)  Kowalczuk Marta: Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 34-40

 

22)  Leksy, Karina: Uzależnień inne oblicze // Wychowanie na co Dzień. - 2006 nr 10/11, s. 35-39

 

23)  Maciarz Aleksandra: Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią // Teraźniejszość Człowiek  Edukacja.- 2002 nr 2 s. 143-152

 

24)  Marquardt Maria, Skubacz Małgorzata: Ericksonowska perspektywa pracy w łączonym modelu terapii anoreksji // Nowiny Psychologiczne.- 2002 nr 4, s. 21-27

 

25)  Marquardt Maria, Skubacz Małgorzata: Znaleźć swój czas // Nowiny Psychologiczne. - 2005 nr 4, s. 27-34

 

26)  Materlik Justyna: Anoreksja to nie kaprys // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 60-64

 

27)  Olszowy Anna, Szeliga Danuta: Anoreksja // Kwartalnik  Edukacyjny.- 2002 nr 3/4 s. 49-53

 

28)  Ogińska-Bulik Nina: Psychospołeczne przyczyny zaburzeń w odżywianiu się // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- 2000, nr 6, s. 7-14

 

29)  Ogińska-Bulik Nina: Psychospołeczne przyczyny zaburzeń w odżywianiu się // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2000, nr 6, s. 15-25

 

30)  Pytel Jolanta: Anoreksja - wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 14-15

 

31)  Raczkowska, Jadwiga: Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 22-33

 

32)  Radoszewska Joanna, Karpińska Marta:  Patologia poczucia tożsamości a bulimia : studium osoby // Nowiny  Psychologiczne.- 2002 nr 3 s. 17-35

 

33)  Rynkiewicz Agnieszka, Chludzińska Ludmiła: Anoreksja i bulimia // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11-12, s. 72-77

 

34)  Sarol-Kulka  Anna, Kulka Zenon: Seksualność oraz używanie alkoholu i substancji psychoaktywnych przez kobiety z zaburzeniami odżywiania : I etap badań  // Alkoholizm i Narkomania .-2003 nr 1/2 s.

 

35)  Sławińska Marta: Leczenie zaburzeń odżywiania - "naprawa" systemu rodzinnego // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 46-48

 

36)  Starzomska Małgorzata:  Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości // Kultura i Społeczeństwo.- 2006, nr 4, s. 107-128

 

37)  Starzomska Małgorzata: Inaczej o anoreksji Cz. 2 // Nowiny Psychologiczne.-2000 nr 2 s. 71-85

 

38)  Starzomska Małgorzata: "Moje ciało jest złe" : historia wykorzystywania seksualnego i fizycznego u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania // Dziecko Krzywdzone.- 2006, nr 14, s. 49-60

 

39)  Starzomska Małgorzata: Spektrum postaw wobec śmierci u osób z anoreksją
// Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 1, s. 185-202

 

40)  Śmiłowska-Mucha Ewa, Tomaszewska Maria: Problemy żywieniowe licealistek  // Problemy  Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002 nr 6 s. 48-50

 

41) Tarnowski Adam: Psych-Net - psychologia w Internecie : gdy choroba jest Twoim przyjacielem... // Nowiny  Psychologiczne .-2003 nr 1 s. 79-87

42)  Urych Ilona: Diagnozowanie i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2008, nr 10, s. 42-43

 

43)  Wachowicz Edyta: Anoreksja // Lider. - 2002, nr 4, s. 7-8

 

44)  Wąsik Kaja: Anoreksja - choroba nie tylko psychiczna // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 24-26

 

45)  Włodawiec Bogusław: Apetyt na uczucia ; rozm. Renata Mazurowska. // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 67-69

 

46)  Wyrozębska Maria: Czy piękne znaczy chude? : scenariusz zajęć dla klasy pierwszej gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 22

 

47)  Zaustowska Beata: Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku // Lider.- 2008, nr 1, s. 13-15

 

48)  Ziółkowska Beata: Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w stadium adolescencji. Rec. Julita Wojciechowska // Forum Oświatowe.-2002 t. 2 s. 183-188

 

 

 

 

Opracowała: Lucyna Lewon

WMBP w Elblągu

Filia w Nowym Mieści Lubawskim

 

  

 

 

Usuń opis z koszyka