ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE

materiały dostępne w Wydziale Multimedialnym Biblioteki Głównej w Elblągu

Dojrzewanie

Tytuł

Czas

Treść

Nr inw.

Będziemy mogli dawać życie

24’

Płodność mężczyzny i kobiety. Budowa i znaczenie męskich i żeńskich komórek płciowych. Plemnik i jajeczko łączą się i co dalej? Dni płodne i niepłodne – sposoby ich rozpoznawania.

V 631

Będziemy mogli dawać życie

6’

Uzupełnienie tematyki filmu przez dr Teresę Olearczyk.

V 632

Co się ze mną dzieje?

28’

Przewodnik przez dziwne i wspaniałe zmiany, które są naszym udziałem w czasie dojrzewa­nia. Film animowany

V 79

Chłopcy : przemiany wieku doj­rzewania

19’

Budowa anatomiczna męskich narządów płciowych. Symptomy dojrzewania płciowego.

V 499

Człowiek istota płciowa

24’

Znaczenie różnic płci. Wizja męskości, wizja kobiecości. Miłość a pożądanie. Znaki miło­ści. Różnice w przeżywaniu reakcji uczu­ciowych i seksualnych.

V676

Dojrzewam

24’

Rola mózgu w procesie dojrzewania. Pierwsze sygnały popędu seksualnego. Niepokoje okre­su dojrzewania. Rady dotyczące higieny i dietetyki. Jak sobie radzić z problemami okre­su dojrzewania – pytania i odpowiedzi.

V 631

Dojrzewam

5’

Uzupełnienie tematyki filmu przez dr Teresę Olearczyk.

V 632

Do progu dojrzewania

20'

Identyfikacja z własną płcią. Cechy charakteru i pierwsze negacje małych dzieci.

V 678

Dwie istoty płciowe

24’

Budowa i funkcjonowanie męskich i żeńskich narządów płciowych. Męska płodność i że­ńska cykliczność przemian. Hormony żeńskie i męskie. Co to jest popęd płciowy?

V 633

Dwie istoty płciowe

5’

Uzupełnienie tematyki filmu przez  dr Teresę Olearczyk.

V 634

Dziewczęta : przemiany wieku dojrzewania

19’

Pierwsze fizyczne symptomy dojrzewania płciowego. Budowa anatomiczna żeńskich na­rządów płciowych. Higiena.

V 498

Dziewczyna i chłopak

24’

Różnice między kobiecością i męskością. Co obie strony wiedzą o sobie? Czym jest miłość? Rodzaje miłości według Josha McDowella. Zmysły i zmysłowość. Miłość uczuciowa, bez­warunkowa i osobowa.

V 631

Dziewczyna i chłopak

9’

Uzupełnienie tematyki filmu przez dr Teresę Olearczyk.

V 632

Etyka seksualności

25’

Czy czekać z rozpoczęciem współżycia seksu­alnego? Umiejętność kierowania popędem seksualnym.

V 677

Gdy twoje dziecko dojrzewa

60’

Wykład prof. dr Zbigniewa Lwa-Starowicza na temat: specyfika okresu dojrzewania: -zmiany zachodzące w ciele i psychice, -erotyzm młodzieńczy, -kreowanie męskości, kobiecości, -miesiączka, polucje, masturbacja, -seks jako nowe zainteresowanie. Problemy inicjacji:nadmierny rygoryzm, liberalizm, stra­szenie, nadmierne rozbudzenie, zahamowania, obojętność, inne orientacje, agresywność, ry­walizacja, ośmieszanie, wychowanie seksual­ne prowadzące do wzajemnej przyjaźni.

V 436

Grają hormony

20'

Jak uczyć się siebie swojego dojrzewania aby mieć świadomość skutków własnego po­stępowania?

V 860

Istota płciowa

24’

Budowa i funkcjonowanie męskich i żeńskich narządów płciowych. Dojrzewanie a higiena. Młodzieżowa „rewia mody”. Mechanizm działania hormonów w ciele młodego czło­wieka. Odpowiedzialność za dokonywane wy­bory w sferze seksualnej.

V 631

Istota płciowa

12’

Uzupełnienie tematyki filmu przez dr Teresę Olearczyk.

V 632

Jeszcze nie

24’

Metody określania czasu płodności i niepłod­ności. Antykoncepcja czyli sztuczne sposoby ograniczania płodności. Środki wczesnoporon­ne. Aborcja. Odpowiedzialne rodzicielstwo.

V 631

Jeszcze nie

5’

Uzupełnienie tematyki filmu przez dr Teresę Olearczyk.

V 632

Kocha, lubi, szanuje

20’

Miłość i droga do miłości, która będzie wy­magała wielu chwil zamyślenia.

V 630

Kochaj mnie, kochaj

20’

Miłość chłopca i dziewczyny. Różnice między miłością a pożądaniem.

V 630

Miłość

21’

Miłość w historii i współcześnie (ukazana po­przez dzieła sztuki). Filozofia miłości, znaczenie pojęcia „miłość”. Uczucia, popędy, emocje. Etapy rozwoju miłości. Zróżnicowa­nie form miłości.

V 681

Nie tylko o sprawach płci

25’

Różnice wynikające z odmienności płci. Dora­stanie i dojrzewanie dziewcząt i chłopców.

V 274

Nowe doznania

30’

Wykład prof. dr Z. Lwa-Starowicza o rozwoju biologicznym i psychoseksualnym człowieka.

V 435

Ona i on

24’

Kobiecość i męskość. Czym różni się psychika dziewczyny od psychiki chłopca? Dlaczego każde z nich myśli inaczej? Rodzaje miłości. Miłość a seks.

V 633

Ona i on

7’

Uzupełnienie tematyki filmu przez mgr Teresę Król.

V 634

Poznać samego siebie

24’

Proces dojrzewania. Rodzaje dojrzewania. Różnice w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców. Obraz samego siebie i to, co go kształtuje.

V 631

Poznać samego siebie

8’

Uzupełnienie tematyki filmu przez dr Teresę Olearczyk.

V 632

Poznaj siebie

 

Zestaw plansz dydaktycznych dotyczących prokreacji człowieka

G 20

Problemy emocjonalne wieku dojrzewania

20'

Analiza zagrożeń dla zdrowia dzieci i mło­dzieży. Zawiera również informacje o in­stytucjach powołanych do świadczenia po­mocy w rozwiązywaniu trudnych problemów.

V 809

V 810

V 811

Tajemnice kobiecości

20’

Przemiany fizyczne i psychiczne u dziewcząt w okresie dojrzewania. Anatomia i fizjologia kobiety. Cykliczne zmiany w organizmie kobiety. Higiena okresu dojrzewania. Zróżnicowane tempo rozwoju. Zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu.

V 674

Tajemnice męskości

19’

Przemiany fizyczne i psychiczne u chłopców w okresie dojrzewania. Anatomia i fizjologia mężczyzny. Higiena. Cele życiowe wynikające z identyfikacji płciowej.

V 675

Zagadki seksu

30’

Wykład prof. dr Z. Lwa-Starowicza

V 435

Zanim wejdziesz w obszary seksu

15’

Wykład prof. dr Z. Lwa-Starowicza

V 435

Choroby :Uzależnienia : Zagrożenia

Tytuł

Czas

Treść

Nr inw.

AIDS : choroba, której można uniknąć

15’

Możliwości uniknięcia zakażenia wirusem HIV w codziennym życiu.

V 228

AIDS : jak go uniknąć ?

34’

Najważniejsze informacje na temat wirusa HIV, sposoby jego przenoszenia.

V 712

AIDS : pytania i odpowiedzi

28’

Spotkanie młodzieży z wykładowcami zaj­mującymi się zawodowo problematyką AIDS

V 275

AIDS : wszystko co powinieneś wiedzieć

28’

Profilaktyka zdrowotna, charakterystyka wirusów.

V 431

Alkohol i narkotyki : pomyśl zanim będzie za późno

18’

Efektywne techniki odmawiania w sytuacji nacisku grupy. Dyskusja młodzieży.

V 713

Alkohol kradnie wolność

25’

Kampania profilaktyczno-edukacyjna

V 798

Alkoholizm

180’

Zawiera 16 krótkich filmów na temat uza­leżnienia

V 12

Anoreksja i bulimia

20'

Analiza zagrożeń dla zdrowia dzieci i mło­dzieży. Zawiera również informacje o in­stytucjach powołanych do świadczenia po­mocy w rozwiązywaniu trudnych problemów.

V 809

V 810

V 811

Bez ryzyka

 

Zestaw materiałów dotyczących zakażeń AIDS (foliogramy, plansze)

dV

Byłam narkomanką

17’

Problem narkomanii wśród młodzieży.

V 228

Czy przyjaciel?

15’

Historia życia młodej dziewczyny ukazująca problem zagrożenia narkomanią i AIDS.

V 222

V 228

Dysleksja

53'

Jak się objawia? Jakie za sobą pociąga kon­sekwencje?

V 854

Dzieci maltretowane i molestowa­ne

30’

Skutki zjawiska, wypowiedzi dzieci, rady specjalistów.

V 716

Epitafium dla narkomana

17’

Trzy wstrząsające historie opowiadane przez ofiary uzależnienia. Film dla młodzieży.

V 432

Fakty i mity o narkotykach

20'

Analiza zagrożeń dla zdrowia dzieci i mło­dzieży.

V 809

V 810

V 811

Halloween : święto duchów

50’

Niebezpieczeństwo płynące z mistycznych rytuałów pogańskich obchodów Święta Duchów.

V 460

Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm : substancje che­miczne a metabolizm człowieka.

22'

Współdziałanie układów : pokarmowego, krwionośnego, nerwowego, hormonalnego. Transport leków. Skutki niewłaściwego zaży­wania leków.

V 433

Konserwa i konserwowanie żyw­ności

10'

Czy środki konserwujące żywność, zawsze są dla zdrowia bezpieczne?

V 598

Makro i mikrośrodowisko czło­wieka

29'

Skutki rozwoju cywilizacji. Zagrożenia dla organizmu współczesnego człowieka. Film z 1986 roku.

V 185

Manowce, czyli co mi grozi

24’

Zagrożenia w postaci nikotynizmu, nar­komanii, alkoholizmu. AIDS i choroby prze­noszone drogą płciową. Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego.

V 631

Manowce, czyli co mi grozi

7’

Uzupełnienie tematyki filmu przez dr Teresę Olearczyk.

V 632

Mokra robota

30'

Wpływ ciśnienia na pracę nurków.

V 205

Narkotyki halucynogenne a or­ganizm człowieka.

18’

Negatywne skutki oddziaływania na or­ganizm, wypowiedzi specjalistów ilustrowa­ne barwnymi planszami i zdjęciami na­rządów wewnętrznych.

V 714

Nietolerancja

11’

Zachowanie ludzi zdrowych do nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS.

V 228

Nikotyna : legalny narkotyk

28’

Tragiczne skutki nałogu, interesujące doświadczenia, symulacje komputerowe.

V 683

Palenie tytoniu a fizjologia czło­wieka.

19’

Przebieg i skutki chorób takich jak: rozedma, nowotwory płuc, zawał serca, miażdżyca tęt­nic. Problem palenia biernego.

V 434

Papieros czy kaprys?

15’

Ważnym przesłaniem filmu jest to, że papieros nie dodaje powagi palącemu.

V 234

Patologia społeczna jako zło i choroba

28'

Choroba o podłożu psychosomatycznym, pojawiająca się w zaburzonym układzie: człowiek – biosfera.

V 184

Po rekonwalescencji

18’

Obraz życia w monarowskim ośrodku dla najmłodszych pacjentów.

V 222

Przemoc psychiczna,

Przemoc fizyczna,

Przemoc seksualna

20'

20'

20'

Analiza zagrożeń dla zdrowia dzieci i mło­dzieży. Zawiera również informacje o in­stytucjach powołanych do świadczenia po­mocy w rozwiązywaniu trudnych problemów.

V 809

V 810

V 811

Przyczyny narkomanii

13’

Próba znalezienia genezy narkomanii po­przez sondaż opinii młodzieży na ten temat.

V 222

Przygnębienie i apatia : jak sobie z nimi radzić

25'

Efektywne techniki zwalczania stanów apatii i przygnębienia.

V 717

Pułapka uzależnienia

Cz. 1 : droga do uzależnienia

Cz.2 : mechanizmy uzależnienia

Cz.3 : osoba uzależniona

 

30’

37’

25’

 

Serial obejmuje cykl inscenizowanych wy­kładów dr Jerzego Mellibrudy na temat uza­leżnienia od alkoholu

 

V 787

V 788

V 789

Sataniści

65’

Kulisy czarnej magii, satanistycznych obrzędów, tragicznych skutków kultu szata­na. Przyczyny przyłączania się do tego ruchu nowych członków (dzieci).

V 459

Uwaga stres

20'

Audycja z cyklu edukacji prozdrowotnej

V 860

Uważaj niebezpieczeństwo

160'

Telewizyjne audycje dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej prezentują sposoby za­chowania się w sytuacjach zagrożenia. Tematy audycji: Zaczepił mnie obcy, Cyber – alarm, Na pierwszą pomoc, Zgubiłem się, Niebezpieczny skarb, Duży może więcej, Sama w domu, Ząbki i pazurki, Wejście smoka, Nie wpuść mnie do domu

V 806

V 807

V 808

Uzależnienia

20'

Analiza zagrożeń dla zdrowia dzieci i mło­dzieży. Zawiera również informacje o in­stytucjach powołanych do świadczenia po­mocy w rozwiązywaniu trudnych problemów.

V 809

V 810

V 811

Uzależnienie od komputera

20'

j.w.

V 809

V 810

V 811

Wiza do Atlantydy

26'

Choroba głębinowa. Oddychanie wodorem. Eksperyment z „domem” na dnie morza. Czym oddychać w głębinach morskich?

V 205

Wspólne zdrowie

20'

Salmonella, toksoplazmoza, włośnica, wścieklizna. Źródła zakażeń. Objawy i skutki zatruć. Zasady postępowania zapobiegaw­czego. Film z 1994 roku.

V 187

Zagrożenia

20'

Jak uniknąć zagrożeń i pokus w postaci nar­kotyków, alkoholu, „miłości bez miłości”.

V 860

Zagubiona skarbonka

25’

Film rysunkowy dla dzieci o szkodliwości zażywania narkotyków

V 555

Zdecyduj sam

22’

Najczęstsze przyczyny i okoliczności roz­poczynania palenia, proces przeradzania się palenia w nałóg i szkodliwość tego nałogu dla organizmu człowieka.

V 234

Zdecyduj sam

22’

Przyczyny i okoliczności rozpoczynania palenia papierosów.

V 234

Zdrowie a zamieszkały obszar i warunki życia

23'

Choroby charakterystyczne dla poszczegól­nych stref klimatycznych. Zależność zacho­rowań od warunków życia.

V 183

Zdrowie tak – nikotyna nie

15’

Szkodliwość palenia papierosów i zgubny wpływ nałogu na poszczególne funkcje or­ganizmu.

V 234

Zmęczenie

29'

Przyczyny stanu zmęczenia. Mechanizmy regulacyjne chroniące przed zmęczeniem. Gimnastyka rekreacyjna. Film z 1986 roku.

V 185

Zwolnij w sieci

120'

Zagrożenia i korzyści wynikające z upo­wszechnienia Internetu. Zagrożenia dla zdrowia fizycznego, psychicznego, bez­pieczeństwa i wychowania dzieci, języka, własności intelektualnej, kultury, moralności, finansów, prywatności.

DVD 17

DVD 18

Żywe srebro

21'

Wpływ rtęci zakumulowanej w środowisku na zdrowie i życie ludzi.

V 170

V 189

Zdrowie

Tytuł

Czas

Treść

Nr inw.

A jeśli nie?

24'

Antykoncepcja: rodzaje, skuteczność i działa­nia uboczne.

V 633

A jeśli nie?

6'

Uzupełnienie tematyki filmu przez mgr Tere­sę Król.

V 634

Aktywność ruchowa w życiu człowieka

29’

Różnorodne formy aktywności ruchowej a  rozwój człowieka.

V 185

Callanetics z Mariolą Bojarską

95’

Zestaw 30 ćwiczeń opracowanych przez ame­rykankę Callan Pinckney

V 5

Co to jest medycyna zdrowego człowieka?

28’

Czynniki decydujące o zdrowiu człowieka. Problemy opieki zdrowotnej i profilaktyki. Zadania służby zdrowia w środowisku szkol­nym. Film z 1986 roku.

 

V 185

Człowiek od poczęcia

22'

Rozwój dziecka w łonie matki. Odczuwanie świata zewnętrznego w życiu prenatalnym.

V 672

Czy Polacy są zdrowi?

23’

Statystyki zachorowań i umieralności w po­równaniu z innymi krajami. Przyczyny roz­woju wielu  chorób. Film z 1990 roku.

V 183

Czy stan zdrowia można mierzyć?

30’

Ocena stanu zdrowia, mierniki zdrowia. Znaczenie pomiarów antropometrycznych.

V 183

Ćwiczenia logopedyczne

100’

Zestaw ćwiczeń usprawniające cały aparat mowy.

V 151

Dar życia

24'

Poczęcie. Rozwój życia w łonie matki

V 633

Developmental Movement

64’

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne. Przy­gotowanie terapeutów do zajęć oraz ćwi­czenia z dziećmi i młodzieżą.

V 84

Dieta i styl życia

98’

Kuchnia Diamondów, przepisy kuchni diete­tycznej M. Błaszczyszyn, joga – proste ćwi­czenia, jogging, sauna, masaż klasyczny, reklama antynikotynowa.

V 466

Dlaczego zmieniamy naturę?

24’

Prezentacja roślin transgenicznych. Czy są bezpieczne?

V 594

Dysleksja : problemy praktyczne

78'

W jaki sposób pracować z dziećmi? Jakie stosować pomoce, gry i zabawy, uradzenia?

V 855

Etyka seksualności

25'

Wpływ antykoncepcji na zdrowie; aspekt moralny. Środki wczesnoporonne; aspekt biologiczny i etyczny.

V 677

Gimnastyka korekcyjna

40’

Zestaw ćwiczeń dla dzieci z wadami postawy ciała.

V 148

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci

60’

Zestaw ćwiczeń dla dzieci z wadami postawy ciała.

V 80

Hazard

28’

Analiza wzroku kierowcy. Badania nad wyeliminowaniem skutków wypadków samo­chodowych.

V 206

Jak wyleczyłem dziecko z dyslek­sji

33'

Film instruktażowy : ćwiczenia

V 804

Kwestia minut

29’

Jak udzielić pomocy ofiarom wypadku samo­chodowego? Akcja ratunkowa w kopalni.

V 206

Lekcja

14’

Proces  rehabilitacji chorych po operacyjnym zabiegu usunięcia krtani z powodu raka wy­wołanego nałogowym paleniem tytoniu.

V 234

Medycyna obecna i w przyszłości : czy będziemy zdrowi?

30’

Związek między zdrowiem a sytuacją społeczno-ekonomiczną i stanem środowiska naturalnego. Film z 1990 roku.

V 183

Metoda Dobrego Startu

45'

55'

53'

Cz.1 : założenia i struktura zajęć

Cz.2 : zajęcia w grupach wiekowych

Cz.3 : specjalne potrzeby edukacyjne

V 851

V 852

V 853

Metoda owulacji

30'

Metoda Billings’a  jako metoda ekologiczna, fizjologiczna, diagnostyczna. Rozpoznawanie naturalnego rytmu płodności, (film animowa­ny).

V 430

Naturalne planowanie

29'

Skuteczność i zalety naturalnych metod roz­poznawania płodności: metoda termiczna ści­sła i poszerzona, objawowo termiczna, Bil­lings’a. Nowoczesne aparaty odczytujące płodność kobiety.

V 679

Pielęgnacja niemowląt : poradnik

80’

Film zawiera podstawowe informacje z za­kresu higieny, rozwoju psychofizycznego, do­legliwości, kalendarzyka szczepień dziecka.

V 761

Pierwsze kroki pod koszem

150’

12 wideofilmów wprowadzających krok po kroku w tajniki opanowania sztuki gry w koszykówkę.

 

V 539

V 540

Przekazywanie życia

24'

Zapłodnienie. Higiena ciąży.  Objawy psychofizyczne. Rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Karmienie piersią i opieka nad noworodkiem.

V 631

Przekazywanie życia

5'

Wykład Teresy Olearczyk uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 632

Sen i wypoczynek

30’

Różne formy i znaczenie wypoczynku. Fazy snu. skutki zażywania leków nasennych. Ćwi­czenia ułatwiające zasypianie.

V 185

Skąd sie wziąłem?

20'

Historia od poczęcia do narodzin. Proste od­powiedzi na trudne pytania. Film animowany

V 79

Stretching

60’

Gimnastyka wyszczuplająca dla dojrzałych kobiet.

V 85

Szkoła Rodzenia

110’

Ćwiczenia i porady

V112

Uczę się pływać

90’

Zawiera 20 lekcji podzielonych na bloki tematyczne.

V 141

W górę

18'

Wspinaczka górska jako sposób leczenia nar­komanów.

V 222

Wychowanie fizyczne

70’

Kształtowanie postawy ciała. Zapobieganie wadom. Wpływ ruchu na zdrowie.

V 97

Yoga mind & body

53’

Zestaw ćwiczeń zainspirowanych Jogą.

V 468

Zdrowo i odlotowo

200'

10 filmów o tematyce prozdrowotnej. W audycjach zawarto porady na temat zachowa­nia i szybkiego przeciwdziałania chorobom: Gdzie jest centrum dowodzenia? Wirus nie­komputerowy. Biegam więc jestem. Jak smakuje zdrowie? Świat pełen wad. Co wynika z ryzyka? Ludzie którym się chce. Ćwiczenia z mózgiem. Problem z głowy. Świat dla każdego.

V 858

Rodzina

Tytuł

Czas

Treść

Nr inw.

Akademia dobra

20’

Jak zbudować szczęśliwą rodzinę?

V 630

Akt małżeński

24’

Jako finał, dopełnienie miłości małżeńskiej. Znaczenie czułości, słów i gestów.

V 633

Akt małżeński

4’

Wykład Teresy Olearczyk uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 634

Być matką, być ojcem

24’

Oczekiwanie na dziecko, uczenie się rodzi­cielstwa. Asystowanie ojca przy porodzie.

V 633

Być matką, być ojcem

4’

Wykład Teresy Olearczyk uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 634

Chciałbym być strażakiem

15’

Wspieranie dzieci w wyborze drogi życiowej. Rada czy przymus?

V 636

V 871

Czas oczekiwania

23’

Kontakt matki z dzieckiem, rola ojca w tym okresie.

V 680

Dar życia

24’

Odpowiedzialne rodzicielstwo.

V 633

Dar życia

3’

Wykład Teresy Król uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 634

988 – dzwonię do Was, bo mam taki problem

15’

Sceny z życia rodzinnego powodujące stres u młodych ludzi: bicie, strach, narkotyki, kłót­nie, wykorzystywanie.

V 635

V 871

Ja i moje życie - rodzina

150'

Złożoność problemów i sposoby rozwiązy­wania trudnych, konfliktowych sytuacji w rodzinie.

Tytuły filmów: Poradnia rodzinna, Konflikty w rodzinie, Chcę Ci pomóc, Skąd jesteśmy, To nie są wasze sprawy, Wspólne obowiązki, Nie jesteście nasza własnością, Trudne uczucia w rodzinie, Kryzys rodzinny, Nie zgadzam się. 

V 872

Kryzys w rodzinie „rozstajemy się”

15’

Rozpad rodziny i jego konsekwencje dla dzieci.

V 636

V 871

Moja rodzina

20'

Wychowanie do życia w rodzinie

V 860

Moje rodzeństwo i ja

15’

Wzajemne relacje, uczucia konflikty

V 636

V 871

Na co dzień i od święta

20’

Ideał ojca i matki. Dobra „atmosfera” w do­mu.

V 630

Nie jestem waszą własnością

15’

Przyczyny porzucania domu i rodziny. Kiedy dziecko ma prawo podjąć decyzję o opusz­czeniu domu.

V 636

V 871

Obowiązki, dlaczego by nie?

15’

Podział obowiązków w rodzinie. Wzajemna relacja obowiązków i praw.

V 636

V 871

Oni nic nie rozumieją, czyli kon­flikt pokoleń

15’

Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

V 635

V 871

Podróż

24’

Modele rodziny w różnych kulturach, reli­giach, epokach.

V 633

Podróż

6’

Wykład Teresy Olearczyk uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 634

Pokochać świat

24’

Bunt młodości i jego przejawy. Sposoby unikania konfliktów z najbliższymi.

V 631

Pokochać świat

5’

Wykład Teresy Olearczyk uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 632

Przed ślubem

24’

Powody dla który ludzie decydują się na trwały związek. Dylematy związane z pod­jęciem seksualnych kontaktów przedmałże­ńskich.

V 633

Przed ślubem

3’

Wykład Teresy Olearczyk uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 634

Rodzina – tradycja

15’

Rodzina jako źródło energii i ciepła, miejsce wsparcia.

V 635

V 871

Rozwód może przytrafić się naj­milszym ludziom

20'

Czemu to się zdarza, czemu rani i jak temu podołać? Film animowany

V 79

Sam w rodzinie, czyli „osierocone pokolenie

15’

Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie. Dziecko jako dodatek, a nie jako cel. Najwi­ększe rodzinne klęski.

V 635

V 871

To moja tajemnica

15’

Potrzeba posiadania psychicznej i fizycznej przestrzeni dla swojej prywatności w rodzi­nie.

V 635

V 871

Włącz się ... Rodzice

140'

Telewizyjne audycje dla rodziców i nauczy­cieli ukazują metody i formy wychowawczej profilaktyki oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w domu i najbliższym otoczeniu. Tematy audycji: Kształtowanie systemu war­tości, Ambicje rodziców, Przemoc, Kary i na­grody, Postawy rodziców, Samotna matka, samotny ojciec

V 812

V 813

V 814

Zakochani, narzeczeni, małżon­kowie

24’

Marzenia i wspólne budowanie szczęścia.

V 633

Zakochani, narzeczeni, małżon­kowie

4’

Wykład Teresy Olearczyk uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 634

Życie rodzinne

24’

Rodzinne rozmowy i konflikty. Rodzinne kompromisy i akceptacja ograniczeń.

V 633

Życie rodzinne

4’

Wykład Teresy Olearczyk uzupełniający tematykę filmu pod tym samym tytułem.

V 634

 Społeczeństwo

Tytuł

Czas

Treść

Nr inw.

Anne Durufle

25'

Film z cyklu Polacy z wyboru. Życie i działalność Francuzki na stałe mieszkającej w Polsce

V 609

Bjoern

20'

Film z cyklu Polacy z wyboru. Norweg. Dzieli czas na swoje dwie ojczyzny.

V 610

Global View 1996

18'

Problematyka wielkich kryzysów uchodźco­wych. Działania UNHCR od 1951 roku.

V 549

Hatif

25'

Film z cyklu Polacy z wyboru. Irakijczyk, który swoje miejsce na ziemi znalazł w Polsce

V 609

Joel Pedro Muianga

20'

Film z cyklu Polacy z wyboru. Mozambijczyk który uważa, że człowiek powinien wybrać to miejsce, gdzie sie najlepiej czuje.

V 610

Kultura Białorusinów

25'

Prezentacja starych tradycji, dawnych pieśni, strojów, wiary prawosławnej. Wybitni przedstawiciele kultury białoruskiej

V 579

Kultura Cyganów

25'

Charakterystyczne stroje, specyficzny język, wędrowny tryb życia, stare obyczaje, poezja i muzyka. Wybitni twórcy cygańscy.

V 580

Kultura Czechów

25'

Przedstawienie odmienności i specyfiki tradycji i kultury Czechów w Polsce, których jednoczy wspólna wiara.

V 580

Kultura Francuzów

25'

Prezentacja obyczajów, tradycji i dzieł, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. oraz wywarły wpływ na kulturę polską.

V 832

Kultura Greków

25'

j.w.

V 831

Kultura Karaimów

25'

Prezentacja tradycji, zwyczajów, języka oraz literatury

V 580

Kultura Kaszubów

25'

Prezentacja obyczajów, tradycji i dzieł, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. oraz wywarły wpływ na kulturę polską.

V 832

Kultura Litwinów

25'

Film przybliża tradycję oraz wkład Litwinów do dorobku ogólnonarodowego kultury polskiej. Prezentacja obyczajów, muzyki.

V 579

Kultura Łemków

25'

Film przybliża specyfikę tradycji i historii Łemków oraz odrębność języka, religii, muzyki i zwyczajów

V 579

Kultura Niemców

25'

Prezentacja obyczajów, tradycji i dzieł, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. oraz wywarły wpływ na kulturę polską.

V 832

Kultura Ormian

25'

j.w.

V 831

Kultura Rosjan

25'

j.w.

V 832

Kultura Słowaków

25'

Prezentacja dawnych tradycji i zwyczajów. Charakterystyczna zabudowa wsi. Słowaccy artyści, malarze i rzeźbiarze oraz tradycyjna muzyka.

V 579

Kultura Staroobrzędowców

25'

Prezentacja obyczajów, tradycji i dzieł, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. oraz wywarły wpływ na kulturę polską.

V 831

Kultura Szwedów

25'

j.w.

V 832

Kultura Tatarów

25'

Swoista unikatowa kultura Tatarów

V 580

Kultura Ukraińców

25'

Prezentacja obyczajów, tradycji i dzieł, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. oraz wywarły wpływ na kulturę polską.

V 831

Kultura Węgrów

25'

j.w.

V 831

Kultura Żydów

25'

j.w.

V 832

Make a little difference

15'

Film o dzieciach uchodźcach z różnych kontynentów, które opowiadają o swoich doświadczeniach. Ich rówieśnicy z Europy dzielą się swoimi refleksjami na te temat.

V 550

Nowy Meksyk

13'

Indianie w USA

V 124

Polacy w Kurytybie

13'

Polacy w Brazylii

V 124

Polacy w Paranie

17'

j.w.

V 124

Turgul

20'

Film z cyklu Polacy z wyboru. Turek mieszkający w Polsce.

V 610

Yoshiho Umeda

25'

Film z cyklu Polacy z wyboru. Japończyk, który założył rodzinę w Polsce.

V 609

Komunikacja interpersonalna

Tytuł

Czas

Treść

Nr inw.

Asertywność i ty

24'

Sztuka obrony własnych interesów

V 345

Asertywność – krótkie przypo­mnienie

20'

Testy sprawdzające wiedzę o asertywności i umiejętność bycia asertywnym w dotychczas omówionych sytuacjach (filmy z kasety V345)

V 346

Asertywność : sztuka bycia sobą

27'

Typ filmowego poradnika dla młodzieży na temat sposobów kształtowania w sobie prawi­dłowych postaw w relacjach międzyludzkich, pewności siebie i umiejętności obrony wła­snego zdania.

V 590

Brak akceptacji siebie

20'

Głęboka niezgoda na istnienie jakiejś części naszej osoby. Jej wpływ na przebieg ludz­kiego życia. Czy można to zmienić?

V 647

V 862

Destrukcyjne nawyki osobiste

20'

Dokonywanie selekcji i rezygnacji z wykony­wania rzeczy nieważnych

V 646

V 862

Etyka a sztuka przekonywania

15'

Siła i magia słów. Techniki retoryczne w życiu prywatnym i publicznym. Demagogia, manipulacja, propaganda

V 542

Grupa

18'

Nauka tolerancji i cierpliwości podczas wspólnej pracy dzieci zdrowych i niepełno­sprawnych.

V 602

Jak bezpiecznie gniewać się i zło­ścić

24'

Asertywne wyrażanie złości bez zadawania innym bolesnych ran i wywoływania ich agresji

V 345

Jak chwalić siebie nie budząc niechęci

15'

Samopoznanie jako podstawowy warunek skutecznej samoprezentacji. Norma skromności a świadomość własnej wartości.

V 541

Jak dyskutować

15'

Istota i cel dyskusji. Argumentacja w dyskusji. Spory o wartość i gusty. Retoryka jako sztuka poznawania siebie i świata.

V 542

Jak mówić „nie”

24'

Kłopoty wynikające z sytuacji, gdy trzeba walczyć o swoje prawa i domagać sie by li­czono się z naszymi potrzebami i pragnieniami

V 345

Jak nie bać się krytyki

24'

Pozytywne i negatywne aspekty krytyki

V 345

Jak pomagać ludziom, którzy chcą zmienić swoje życie

20'

Jak trwać przy podjętych zmianach do­tyczących życia, nie dać się zniechęcić ani trudnościom, ani ewentualnym niechętnym stosunkiem otoczenia?

V 647

V 862

Jak wyrażać pozytywne emocje?

20'

Wyrażanie pozytywnych uczuć wobec innych bez zakłopotania i wstydu. Przekazywanie prawdy o swoich uczuciach.

V 346

Jak wyrażać własne zdanie i bronić go?

20'

Obrona własnych poglądów i w konsekwencji narażanie sie na atak. Odwaga wypowiadania własnego zdania wbrew opinii otoczenia

V 346

Jak żyć z tym, czego zmienić nie można

20'

Akceptacja niektórych zachowań bliskich osób, własnych cech temperamentu, własnej przeszłości.

V 647

V 862

Jesteśmy razem

20'

Trudna sztuka codziennych decyzji i wy­borów. Czy niezwyczajne może stać się zwy­czajne, a niemożliwe możliwe?

V 630

Język, gesty i słowa czyli jak sie porozumiewamy

17'

Komunikacja niewerbalna. Film w opraciu o Walt Disney Classics 101 Dalmatyńczyków. Film animowany

V 440

Kłopoty z asertywnością wobec najbliższych

20'

Przykłady zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach życia codziennego, mające miejsce w każdej rodzinie.

V 346

Koleżanki i koledzy

20'

Problemy  spotykane w grupie rówieśniczej

V 860

Kompleksy społeczne

20'

Stawianie ograniczeń własnemu życiu. Jak wyzwolić się z kompleksów.

V 646

V 862

Logika a retoryka

15'

Tajniki sofizmatu. Sztuka argumentowania. Argumentacja logiczna a argumentacja retoryczna. Wybrane chwyty erystyczne

V 541

Minotaur czyli Sfinks

125'

Współpraca w grupie, sposoby porozumiewa­nia się słowem, gestem, ciałem, ruchem, rodzajem ubioru. Zachowanie się w sytuacjach konfliktowych. Wzorce właści­wych zachowań, sposoby formułowania oraz werbalizowania myśli i pragnień w sposób przejrzysty i zrozumiały dla otoczenia.

V 833

Moja przyszłość

20'

Rozmowy z młodzieżą. Plany, wyobrażenia. Rozumienie siebie i świata.

V 860

Mowa ciała

15'

Istota komunikacji pozawerbalnej. Gesty, mimika, siła spojrzeń, tembr głosu, intonacja, frazowanie jako niektóre elementy „języka ciała”. Jak ćwiczyć „mowę ciała”.

V 542

My  i oni

18'

Dyskusja dzieci na temat różnorodności ras, wyznań i religii. Problem tolerancji.

V 601

Narodziny przyjaźni

20'

Czy przyjaźń to uczucie dostępne dla wszystkich

V 630

Negocjacje

15'

Jako sposób rozwiązywania konfliktów. Kompromis i jego granice w negocjacjach.

V 542

Nie jestem sam

20'

Koledzy, koleżanki. Wpływ grup koleże­ńskich na postępowanie jednostki.

V 630

Niespełnione marzenia

20'

Brak wiary w możliwość zmian, rezygnacja przed rozpoczęciem działania.

V 646

V 862

Nietolerancja

11'

Zachowanie ludzi zdrowych do nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS.

V 228

Nieufność wobec ludzi

20'

Umiejętność korzystania ze wsparcia innych ich życzliwości, rady, pomocy

V 646

V 862

Obawa przed społecznym osądem

20'

Normy społeczne. Czy porzucić własne marzenia? Czy zrobić coś czego inni nie ak­ceptują?

V 647

V 862

Obrona przed agresją

24'

Kłopoty z obroną przed agresją – czy są po­wodowane i jak się ich pozbyć? Obrona aser­tywna bez okazywania przemocy.

V 345

Polubić siebie

20'

Jak akceptować siebie i otoczenie?

V 860

Poznać samego siebie

24'

„Wojna międzypokoleniowa” i sposoby jej unikania lub łagodzenia.

V631

Proszę zrób to dla mnie

20'

Jak prosić w sposób otwarty i stanowczy, ale z godnością?

V 346

Przede wszystkim nie nudzić

15'

Retoryka jako sztuka oddziaływania na słuchaczy. Kontakt z audytorium. Wiara w sens własnych słów.

V 542

Przyjaźń czy kochanie?

20'

...„Masz w sobie coś, widzę w twoich oczach”...Widzę, czuję, wiem ale nie ro­zumiem.

V 630

Styl jako instrument przekonywania

15'

Wybór stylu wypowiedzi. Środki językowe służące konstruowaniu wybranego stylu. Figury stylistyczne

V 541

Sztuka prezentowania siebie

20'

Postawa autoprezentacji pozytywnej i jej skutki w życiu zawodowym, społecznym, towarzyskim.

V 346

Sztuka przekonywania

15'

Retoryka jako sztuka przekonywania. Umiejętności perswazyjne warunkiem sukcesu życiowego

V 541

Spotkanie

18'

Zajęcia integracyjne z przedstawicielami in­nych wyznań, z mniejszościami narodowymi

V 601

Tolerancja

18'

Podstawy, zasady tolerancji religijnej. Czyn­niki powodujące wzrost tolerancji i konflikty na jej tle.

V 601

Trudna sztuka rozmawiania

20'

Możesz sobie mówić to co chcesz, a jednak robię wszystko po swojemu. Czy rzeczywi­ście tak musi być?

V 630

Uczniowie

18'

Akceptacja dziecka głęboko upośledzonego przez resztę klasy. Co sprawiło, że jest on lubiany i chętnie mu się pomaga?

V 602

Uzależnienie od drugiej osoby

20'

Spełnianie cudzych oczekiwań. Rezygnacja z  realizacji własnych planów i zamierzeń.

V 646

V 862

Wśród przyjaciół

20'

Frazesy, fakty, myśli, uczucia, szczerość. Jak osiągnąć najwyższy poziom ludzkiej komunikacji?

V 630

Zanim zaczniesz mówić

15'

Adresat wypowiedzi. Oczekiwania słuchaczy. Treść i cel wypowiedzi.

 

Zmieniam siebie

24'

Poznawanie samego siebie, wady i zalety. Sposoby reagowania na innych, na świat, na trudności i problemy. Typy temperamentów. Jak siebie widzimy i jak widzą nas inni. Mło­dość jako droga i szansa rozwoju.

V631

Zmieniam siebie

3'

Uzupełnienie tematyki filmu przez dr Teresę Olearczyk

V 632

Zagadnienia etyczne

Tytuł

Czas

Treść

Nr inw.

A jeśli nie?

24'

Środki wczesnoporonne i aborcja. Naturalne planowanie rodziny.

V 633

Dramat aborcji

22'

Medyczny i moralny aspekt aborcji, syn­dromy poaborcyjne.

V 678

Etyka seksualności

25'

Wpływ antykoncepcji na zdrowie; aspekt moralny. Środki wczesnoporonne; aspekt biologiczny i etyczny.

V 677

Łapówka

160'

7 audycji o charakterze interdyscyplinarnym, mających na celu przekazanie wiedzy prawno-filozoficznej i etycznej na temat przyczyn i skutków korupcji oraz sposobów jej zwalczania.

V 875

Moralność

20'

Jak uniknąć pokus i zagrożeń ?

V 860

Jeszcze nie

24'

Antykoncepcja czyli sztuczne sposoby ograniczania płodności. Środki wczesno­poronne. Aborcja. Odpowiedzialne rodziciel­stwo.

V631

Nie zabijaj nowego życia

14'

Problematyka sztucznych poronień i związa­nych z nimi zagrożeń dla zdrowia kobiety.

V274

Spisane na kamiennych tablicach

150'

10 programów inspirujących do przemyśleń i dyskusji nad problemami wiary i jej potrzeb a także zasad moralnych, wynikających z reli­gii, jak również z etyki laickiej. Tytuły audy­cji: Potrzeba wiary, W co wierzymy? Sacrum, Godność i szacunek, Nie zabijaj! Świętość i ciało, Być, mieć, dać, Prawda, Pożądanie, Miłość

V 867

Programy wychowawcze na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

(filmy animowane, inscenizacje, kukiełki)

Tytuł

Czas

Treść

Nr.inw.

Co za różnica?: przygody Super Szczeniaka

18’

Ocenianie ludzi na podstawie ich wyglądu

V 335

Czyje to było?: przygody Super Szczeniaka

19’

Przywłaszczanie sobie cudzej własności. Co robić aby nie popełniać takich błędów?

V 335

Dlaczego wandalizm jest zły?

11’

Film animowany

V 334

Dym z papierosa : przygody Super Szczeniaka

15’

Umiejętność odmawiania palenia papierosów. Szkodliwość nałogu

V 335

Jak być dobrym sportowcem?

9’

Film animowany

V 334

Jak się zachować w niebezpiecz­nych sytuacjach ?

10’

Film animowany

V 334

Ludki Krasnoludki

90’

Zestaw filmów, inscenizowanych sytuacji, (w wykonaniu aktorów), o tym jak zapewnić dziecku dobry kontakt z otoczeniem

V 474

Magiczny skarabeusz : opowieści Leśnego Grodu

12’

Przesądy

V 335

Obrona swoich praw

11’

Film animowany

V 334

Oliver Jones

10’

Tolerancja. Film animowany

V 335

O uprzejmości

10’

Film animowany

V 334

Piekielny Durango atakuje : opowieści Leśnego Grodu

11’

Dokuczanie słabszym

V 335

Pił, pije, pijany : przygody Super Szczeniaka

15’

O szkodliwości alkoholu. Jego wpływ na na­sze zachowanie i samopoczucie

V 335

Poszukiwanie skarbu : opowieści Leśnego Grodu

14’

Film na temat współpracy

V 335

Rozwód może przytrafić się naj­milszym ludziom

20’

Czemu to się zdarza, czemu rani i jak temu podołać ?

V 79

Słowa mogą ranić : przygody Super Szczeniaka

18’

O przezywaniu kogoś i przezwiskach. Co robić by w nie wierzyć ?

V 335

Uczenie się sprawiedliwości

10’

Film animowany

V 334

Uczenie się wykonywania po­leceń

12’

Film animowany

V 334

Wiara w siebie : przygody Super szczeniaka

20’

Jak nie dopuścić do obniżenia samooceny

V 335

Wielki napad na skarbonkę : opowieści Leśnego Grodu

12’

Film o uczciwości

V 335

Wyobraźnia Taffy : opowieści Leśnego Grodu

12’

Lęk przed ciemnością

V 335

Zagubiona skarbonka

25’

Film animowany o narkotykach

V 555

Zeybar – nowy kolega : opowieści Leśnego Grodu

12’

Przyjaźń i tolerancja

V 335