Zespół Downa

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze

W nawiasach podano numery inwentarzowe Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie

Książki

1.      Baum, Ewa : Terapia zajęciowa.-Warszawa, 2008 (45912)

2.      Boczkowski, Krzysztof : Zarys genetyki medycznej.- Warszawa, 1985 (34085)

3.      Borowska-Beszta, Beata : Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej.-Kraków, 2008 (47227)

4.      Błeszyński, Jacek Jarosław: Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych.-Toruń, 2013 (47190)

5.      Cunningham, Cliff : Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców.-Warszawa, 1992 (41335;40315;46041)

6.      Włodarczyk-Dudka, Monika : Terapia psychopedagogiczna z udziałem psa : wybrane zagadnienia.-Ostróda,2006 (45561)

7.      Kaczmarek, Bogusława Beata : Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa :teoria i praktyka.-Kraków,2008 (46633)

8.      Gilewicz, Joanna : Psychopatologia.- Poznań, 1995 (45729)

9.      Kościelska, Małgorzata : Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny : badania uczniów szkół specjalnych.- Warszawa, 1984 (34250;33803)

10.  Liberska, Hanna : Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym :możliwości i ograniczenia rozwoju.- Warszawa 2011 (46989)

11.  Zakrzewska-Manterys, Elżbieta : Upośledzeni umysłowo : poza granicami człowieczeństwa .- Warszawa, 2010 (46404)

12.  Mihilewicz, Stanisława : Dziecko z trudnościami w rozwoju.- Kraków , 2001 (43453)

13.  Olechnowicz, Hanna : Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca].-Warszawa,1997 (42713)

14.  Piszczek, Maria : Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia.-Warszawa, 2007 (46164)

15.  Stelter, Żaneta :Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną.-Warszawa, 2009 (46109)

16.  Stratford, Brian :Zespół Downa : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.- Warszawa, 1993 (41336, 41337, 41338, 41339)

17.  Sęk, Helena :  Wprowadzenie do psychologii klinicznej.-Warszawa , 2007 (46030)

18.  Szczepanik, Renata : Elementy pedagogiki specjalnej.- łódź, 2007(4558)

19.  Wyczesany, Janina : Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane.- Kraków, 2002 (43561)

20.  Zawiślak, Aleksandra : Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.-Warszawa, 2011 (46549)

Artykuły w czasopismach

1.      Chojnacki, Kazimierz;Kowalczyk Sabina : Badania zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa : do wykorzystania w praktyce szkolnej //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 48-50

2.      Ćwirynkało, Katarzyna : Rodzina zastępcza z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną : studium przypadku // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1-2, s. 9-16

3.      Gelleta-Mac, Izabela : Dzieci z zespołem Downa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 30 – 31

4.      Gumienny, Beata : Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 19-22

5.      Kuracki, Kamil : Inni - obcy czy inni - drudzy? : o potrzebie społecznej akceptacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 85-90

6.      Przybyszewska, Joanna : Sprawne ręce // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 56-62

7.      Sadowska, Sławomira : Ścieżka edukacyjna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – aspekty trajektorii społecznej //Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 344-352

8.      Turek, Justyna : Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 288-297

9.      Kaczmarska, Dagmara; Zamęcka Natalia : Dziecko z zespołem Downa wśród rówieśników i dorosłych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 58-60

Opracowała: Ewelina Tańska

WMBP w Elblągu

Filia w Ostródzie