Żołnierze Wyklęci
zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Książki:

1.      Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 / [red. Rafał Wnuk i in.]. - Warszawa ; Lublin, Instytut Pamięci Narodowej, 2007. - 574 s.

2.      Byłem cichociemnym... / Stefan Starba Bałuk. - Warszawa, "Askon", 2007. - 271, [1] s.

3.      Generał August Emil Fieldorf "Nil" : (1895-1953) / [tekst Przemysław Wywiał ; red. Anna Mirecka]. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, 2013, 23 [1] s.

4.      Generał August Emil Fieldorf "Nil" / wybór i oprac. Wiesława Młynarczyk, Monika Koszyńska. - Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2009. - 69 s.

5.      Inka / Piotr Szubarczyk, Ostrołęka ; Bytów : Kurier, 2010. - 78, [2] s.

6.      Jeden z wyklętych : Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" 1910-1951 / Patryk Kozłowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2008]. - 213, [1] s.

7.      Józef Kuraś "Ogień" - partyzant Podhala / Bolesław Dereń. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2000. - 330, [1] s.

8.      Kryptonim "Orzeł" : Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w dokumentach 1947-1954. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2004. - 755, [1] s.

9.      "Łupaszka", "Młot", "Huzar" : działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944-1952) / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. - Warszawa : "Volumen" : "Marabut", 2002. - 944 s., [132] s.

10.  Obława augustowska (lipiec 1945 r.) / pod red. Jana Jerzego Milewskiego i Anny Pyżewskiej. - Białystok : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2005. - 111 s.

11.  Pajęcza sieć : wywiad, agentura, donosiciele 1945-1955 / Roman Peska. - Pabianice : "Pamięć", 2000. - 190 s.

12.  Pamiętać - to nasz obowiązek : Żołnierze Wyklęci 1944-1963 / pod red. Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Sierchuły, Poznań : Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych, 2013. - 78 s.

13.  Podziemie antykomunistyczne w latach 1944-1956 : wierni testamentowi Polski Niepodległej / [red. merytor. Jarosław Szarek]. - Kraków, "Societas Vistulana", 2004. - 77, [1] s.

14.  Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956 / pod red. Sławomira Poleszaka, - Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. - 305, [1] s.

15.  Pokolenia wolnej Polski / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. - Kraków , Instytut Pamięci Narodowej, 2012. - 165 s.

16.  Polskie bohaterki : Maria Piotrowiczowa, Danuta Siedzikówna "Inka" / Ewa Liszewska, Bogumił Liszewski, Łódź : [Bogumił Liszewski], 2009. - 38, [1] s.

17.  Prowokacja "Zenona" : geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie "C-1" przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954) / Igor Hałagida. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2005. - 318, [2] s.

18.  Przeciw czerwonej dyktaturze / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej, 2007. - 174 s.

19.  Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 / [wybór i oprac. materiałów oraz koment.] Jacek Pawłowicz. - Warszawa , Instytut Pamięci Narodowej, 2008. - 287 s.

20.  Studium zniewalania : walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym na Lubelszczyźnie (1944-1947) / Anna Grażyna Kister. - Kraków : "Arcana", 2005. - 258, [64] s.

21.  U boku "Łupaszki" / Jan Stanisław Smalewski. - Warszawa : Wydawnictwo Pati, 2012. - 538, [1] s.

22.  W godzinie próby : żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy / [wybór, wstęp i oprac. Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska]

23.  W walce z wrogami Rzeczypospolitej : partyzanckie wspomnienia z Wileńszczyzny i Podlasia / Zygmunt Błażejewicz. - Zwierzyniec ; Rzeszów : "Ostoja", 2003. - 285 s.

24.  Wolni i zniewoleni : rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej : praca zbiorowa / pod red. Witolda Stankowskiego. - Oświęcim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. - 183 s.

25.  Wspomnienia Żołnierza Wyklętego / Jan Podhorski. - Poznań : Designcity Paweł Szymański, 2012. - 218 s.

26.  Wyklęci : podziemie zbrojne 1944-1963 / wybór i oprac. Marta Markowska ; [współpr. Agnieszka Uścińska]. - Warszawa, Ośrodek Karta ; Lublin : Fundacja Niepodległości, 2013. - 190, [2] s.

27.  "Zaplute karły reakcji..." : polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956 / [red. Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Rafał Wnuk]. - Lublin, Instytut Pamięci Narodowej. - 2008. - 247, [1] s.

28.  Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" 1910-1951 / Patryk Kozłowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2011. - 213, [1] s.

29.  Żołnierze Armii Krajowej i ich losy : z historii walki i represji : praca zbiorowa / pod red. Zenona Kachnicza, Koszalin, Zakład Poligraficzny "Polimer", 2007. 126 s.

30.  Żołnierze wyklęci / Jerzy Śląski., Warszawa : "Rytm", [2011]. - 276, [2] s.

31.  Żołnierze wyklęci / Joanna Wieliczka – Szarkowa., Kraków, "Wydawnictwo AA" , 2013.-462 s.

Artykuły z czasopism:

1.      Anatol Radziwonik "Olech" : zapomniany bohater Polski Walczącej / Andrzej Poczobut. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2007, nr 5-6, s. 94-100

2.      Andrzej Ostoja Owsiany (1931-2008) / Grzegorz Waligóra. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej -2008, nr 5-6, s. 172-173

3.      Amnestia 1947 roku na Białostocczyźnie / Piotr Łapiński. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 71-77

4.      Arsenał Wyklętych / Michał Mackiewicz. // Pamięć.pl. -2013, nr 3, s. 58-59

5.      Bohater, o którym mieliśmy zapomnieć / Marcin Zwolski. // Pamięć.pl. -2012, nr 7, s. 49-52

6.      Brygada Świętokrzyska w Ratyzbonie / Bogdan Smolorz. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2007, nr 10-11, s. 108-118

7.      "Dul", "Głowiak" i inni : podziemie zbrojne w powiecie sępoleńskim w latach 1945-1947 / Alicja Paczoska // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2005, nr 9/10, s. 61-68

8.      Działania propagandowe niepodległościowego podziemia adresowane do żołnierzy Wojska Polskiego (lipiec 1944-styczeń 1947) / Rafał Wnuk. // Dzieje Najnowsze. -2002, nr 4, s. 57-73

9.      Ekshumacje : w działaniach Oddziału IPN we Wrocławiu / Krzysztof Szwagrzyk. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 171-176

10.  Generał August Emil Fieldorf "Nil" / Maria Fieldorf, Leszek Zachuta. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 5-6, s. 158-165

11.  Hieronim Żbikowski : "bandyta" z Krzyżem Walecznych" / Marta Chmielińska. // Prowincja. -2012, nr 3, s. 95-99

12.  "Huzar" : Kazimierz Kamieński(1919-1953) / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1/2, s. 124-129

13.  Kara śmierci - ostatni order / Michał Wenklar. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2011, nr 3, s. 23-27

14.  Konspiracja piłsudczyków w kraju w latach 1939-1947 / Marek Gałęzowski. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 5-6, s. 84-93

15.  Major "Bruzda" - symbol białostockiej konspiracji / Sławomir Poleszak. // Pamięć.pl. -2013, nr 3, s. 43-47

16.  Między dezinformacją a rzeczywistością : prowokacyjne działania służb komunistycznych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych (zarys zagadnienia) / Igor Hałagida.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 104-108

17.  Morderstwo w Budkach Petrykowskich - zbrodnia nierozliczona / Grzegorz Łeszczyński. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2009, nr 10, s. 46-54

18.  Nie pozostał żaden ślad / Anna Pyżewska. // Pamięć.pl. -2012, nr 4/5, s. 72-76

19.  "Odplukwianie" / Teodor Gąsiorowski. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 137-142

20.  Operacja "Cezary" : prowokacyjna V Komenda WIN / Wojciech Frazik. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 167-170

21.  Ostatni żołnierze II Rzeczypospolitej - żołnierze wyklęci / Kazimierz Krajewski. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2011, nr 8/9, s. 156-159

22.  Podziemie niepodległościowe w Wielkopolsce w latach 1945-1956 / Agnieszka Łuczak. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2011, nr 5/6, s. 69-79

23.  Proces IV Zarządu Głównego WIN / Elżbieta Jakimek-Zapart. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 95-103

24.  Propaganda w akcie oskarżenia przeciwko II Zarządowi Głównemu WIN / Filip Musiał. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 146-154

25.  Represje wobec konspiracji niepodległościowej w powiecie sztumskim / Leszek Sarnowski. // Prowincja.-2011, nr 3, s. 123-131

26.  "Stefan" - jeden z "wyklętych" / Tomasz Łabuszewski. // Pamięć.pl. -2012, nr 1, s. 50-53

27.  Siedem wyroków śmierci dla "Zapory" / Maciej Korkuć. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 115-123

28.  Śląskie tropy do Malessy / Grzegorz Węgrzyn. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2007, nr 10-11, s. 119-122

29.  Uznany za (nie) winnego / Przemysłw Wywiał. // Pamięć.pl. -2013, nr 2, s. 23-26

30.  Warszawa 1945 : w raportach siatki wywiadowczej okręgu warszawskiego WIN / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 130-138

31.  Wojciech Ziembiński (1925-2001) / Grzegorz Waligóra. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 5-6, s. 166-171

32.  Wolności za darmo nikt nikomu nie da : konspiracja wojskowa obozu narodowego na terenie województwa warszawskiego w latach 1944-1951 / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2007, nr 8-9, s. 82-95

33.  Wspomnienia z procesu II Zarządu Głównego WIN / Wiesława Rolska. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 155-159

34.  Wyciągam P-38 / Stanisław Dąbrowa-Kostka. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2008, nr 1-2, s. 160-166

35.  V Brygada Wileńska Armii Krajowej na terenie Powiśla / Przemysław Szczuchnik. //
Rocznik Elbląski. -T. 19 (2004), s. 91-100

36.  Zagadka kapitana "Z 24" / Jerzy Bednarek. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2007, nr 1-2, s. 56-66

37.  Zdrajcy będą ich zwać bandytami : nieznani bohaterowie na Zajezierzu / Marta Chmielińska. // Prowincja. -2011, nr 3, s. 132-136

38.  Zgrupowanie "Ognia" / Dawid Golik. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -2010, nr 1/2, s. 46-56

Opracowała: Anna Wierzyńska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna