Żuławy – tajemnicza depresja

zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki

 1. Długokęcki, Wiesław

Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV w. / Wiesław Długokęcki. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 1992

 1. Kruk, Hanna

Trasy piesze i rowerowe w rejonie jeziora Drużno i Kanału Elbląskiego / [Hanna Kruk, Jolanta Marcinkowska]. - Elbląg : Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, 2000

 1. Laskowski, Stanisław

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa na Żuławach delty Wisły / Stanisław Laskowski, Krystyna Konecka ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

 1. Park krajobrazowy

Park krajobrazowy Mierzeja Wiślana oraz Żuławy Wiślane i Wysoczyzna Elbląska : mapa turystyczna / zdjęcia Irena Neuman ; oprac. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej. - Sopot : "Eko-Kapio", 2000

 1. Patriotyczne

Patriotyczne, społeczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania turystyki na Żuławach i Mierzei Wiślanej / pod red. Janusza Hochleitnera i Waldemara Moski. -  Elbląg : Fundacja Elbląg, 2006

 1. Pomorania

Pomorania Antiqua. T. 11 / Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ; [red. Witold Hensel i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983

 1. Powiśle

Powiśle i Żuławy w poezji i piosence / [wybór i oprac. Wiesław Jedliński ; oprac. graf. Jerzy

 Kremp] ; Komitet Odrodzenia Uniwersytetów Ludowych "Młody Las". -  Malbork : Komitet Odrodzenia Uniwersytetów Ludowych "Młody Las", 1994

 1. Rocznik

Rocznik Elbląski. T. 20 / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Elblągu, Urząd Miejski w Elblągu ; red. Wiesław Długokęcki. -  Elbląg : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2006

 1. Rocznik

Rocznik Gdański. T. 45 z.1 (1985) / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych ; [kom.red. Andrzej Bukowski i in.]. -  Wrocław [ i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985

 1. Rozwój

Rozwój regionalny w warunkach globalizacji / pod red. nauk. Krystyny Gomółki. - Warszawa : "Sowa", 2005

 1. Spotkania

Spotkania z przyrodą : informator edukacyjno-przyrodniczy : poznawanie chronionych zasobów przyrodniczych na Zalewie Wiślanym i obszarach nadzalewowych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej : Zalew Wiślany, Mierzeja Wiślana, Żuławy Wiślane, Wzniesienie Elbląskie, Wybrzeże Staropruskie / [oprac. Anna Talaga i in.]. - Elbląg : "Qvo Vadis", [2002]

 1. Strategia

Strategia kompleksowego rozwoju Żuław w okresie 1986-1995 ; Plan regionalny rozwoju i  modernizacji Żuław / materiały zestawił Mieczysław Hoffmann ; Urząd Wojewódzki w Elblągu ; Urząd Wojewódzki w Gdańsku. - Elbląg ; Gdańsk : Urząd Wojewódzki, 1985

 1. Szafran, Przemysław

Żuławy Gdańskie w XVII wieku : studium z dziejów społecznych i gospodarczych / Przemysław Szafran. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1981

 1. Żuławy

Żuławy Wiślane : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Augustowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o Ziemi. - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976

 

Artykuły z czasopism

 1. Bartkiewicz, Andrzej

Kajakiem przez Żuławy Wiślane / Andrzej Bartkiewicz, Leszek Mazur  // Jantarowe Szlaki. - 2001, nr 2, s. 40-44

 1. Bartkiewicz, Andrzej

Wycieczka piesza z Suchego Dębu do Grabin Zameczku / Andrzej Bartkiewicz, Sławomir Kaczmarek // Jantarowe Szlaki. - 2004, nr 1, s. 35-37

 1. Błaszczak, Krzysztof Mirosław

Perspektywy rozwoju Żuław Elbląskich / Krzysztof Mirosław Błaszczak, Sławomir Chabowski // Acta Elbingensia. - T. 5 (2007), s. 143-168

 1. Cebulak, Kazimierz

Chłodniewo - polder i pompownia w delcie Wisły / Kazimierz Cebulak // Jantarowe Szlaki. - 2004, nr 2, s. 24-27

 1. Cebulak, Kazimierz

Pompownia Osłonka i Depresja Marzęcińska w delcie Wisły / Kazimierz Cebulak // Jantarowe Szlaki. - 2004, nr 3, s. 5-9

 1. Klim, Roman

Z Mątowów Wielkich przez Mątowski Las do Pogorzałej Wsi / Roman Klim // Jantarowe Szlaki. - 1998, nr 4, s. 48-50

 1. Klim, Roman

Żuławskim "triftem" / Roman Klim // Jantarowe Szlaki. - 1999, nr 2, s. 45-47

 1. Liziński, Tadeusz

Żuławy delty Wisły jako region o specyficznej hydrografii i wynikających stąd kosztach ochrony przeciwpowodziowej / Tadeusz Liziński // Acta Elbingensia. - T. 2, (2004),  s. 419-435

 1. Majewski, Jerzy

Nad Zalewem Wiślanym / Jerzy S. Majewski // Mówią wieki. - 1999, nr 8, s. 39-46

 1. Osipowicz, Krzysztof

Wrażenia z wycieczki na Żuławy Wiślane / Krzysztof Osipowicz // Jantarowe Szlaki. - 2001, nr 2, s. 44-50

 1. Piasek, Dariusz

Zarys historii Żuław Wiślanych i zabytki gminy Cedry Wielkie / Dariusz Piasek // Jantarowe Szlaki. - 1999, nr 3, s. 7-13

 1. Plath-Kohyt, Izabela

Żuławska kolej wąskotorowa / Izabela Plath-Kohyt // Jantarowe Szlaki. - 2004, nr 3, s. 9-12

Filmy

 1. Zaproszenie

Zaproszenie na Bursztynowy Szlak : filmowy spacer przez Żuławy i nadmorskie miejscowości wschodniego pobrzeża Bałtyku. - Wersja telewizyjna  Gdynia : "Elgaz", [1992?]

 1. Żuławy

Żuławy : wędrówka po delcie Wisły / Studio Opitz ; realiz. Krzysztof Kowalski ; tekst Janusz Komorowski ; przewodnik Zbigniew Gach  Nowy Dwór Gdański : Studio Opitz, 1999.

 

Netografia

 1. Cieśliński, Roman

Wycieczka szkolna na Żuławy Wiślane / Roman Cieśliński // W: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://www.odn.pila.pl/opracowanianauczycieli/ponadgimnazja/cieslinski/cieslinski.htm

 1. Cmentarz

Cmentarz Jedenastu Wsi w Cyganku. - 2003. - Tryb dostępu:

http://www.klubnowodworski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=47

 1. Dawny

Dawny Gdańsk. - Tryb dostępu: http://www.forum.dawnygdansk.pl/viewtopic.php?t=4252

 1. Dni Żuław 2008

Dni Żuław 2008 / oprac. Agnieszka Piórko (Żuławski Ośrodek Kultury) // W: Wrota Pomorza [Dokument elektroniczny]. - 2008. - Tryb dostępu: http://www.wrotapomorza.pl/pl/rok_zulaw/aktualnosci/dni_zulaw

 1. Dom

Dom podcieniowy // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_podcieniowy

 1. Druzno

Druzno // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu : http://pl.wikipedia.org/wiki/Druzno

 1. Katalog

Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce. - 2008. - Tryb dostępu: http://holland.org.pl/index.htm

 1. Koźlak

Koźlak // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BAlak_(wiatrak)

 1. Muzeum

Muzeum opowieści żuławskich. - 2003 . - Tryb dostępu : http://www.klubnowodworski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=31

 1. Opitz, Marek

Fotografia – region / Marek Opitz. - Tryb dostępu: http://opitz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=6

 1. Paltrak

Paltrak //W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu : http://pl.wikipedia.org/wiki/Paltrak

 1. Szlak

Szlak domów podcieniowych / Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie // W: Wrota Pomorza [Dokument elektroniczny]. - 2008. - Tryb dostępu: 

http://www.wrotapomorza.pl/pl/turystyka/szlaki/tematyczne/szlakpodcieniowy

 1. Wiatrak Holenderski

Wiatrak holenderski // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak_holenderski

 1. Zalew

Zalew Wiślany. - Tryb dostępu: http://www.zalew.org.pl/m1_1.phtml

 1. Żuławy

Żuławy Wiślane // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu :

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%82awy_Wi%C5%9Blane

 1. Żuławy

Żuławy  // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu :

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%82awy

 

Opracowała: mgr Magdalena Kobylińska

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna