logo MENNa stronie MEN, w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa udostępnione zostały formularze dla dyrektorów i organów prowadzących.

Żródło: MEN