Regulamin udostępniania zbiorówPDF

Aneks do Regulaminu udostępniania zbiorówPDF

Uchwała Rady Pedagogicznej dotycząca wysokości opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznychPDF

Regulamin korzystania z komputerówPDF

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w WMBP w ElbląguPDF