książkiWykaz zestawień bibliograficznych opracowanych przez nauczycieli bibliotekarzy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

 

 

 

 1. Aspiracje, wartości w życiu dzieci i młodzieży (wstawiono: 26.01.21r.)Nowość
 2. Brat Albert Chmielowski i kult innych świętych (wstawiono: 22.12.17r.)PDF 
 3. Czas pracy - zarządzanie czasem pracy (wstawiono: 27.08.20r.)PDF
 4. Doradztwo zawodowe (wstawiono: 22.06.20r.)PDF
 5. Dysleksja III (wstawiono: 14.02.17r.)PDF
 6. Dziecko z ADHD w domu i w szkole (wstawiono: 22.12.17r.)PDF 
 7. Fonoholizm (wstawiono: 19.06.19r.)PDF
 8. Gustaw Herling-Grudziński (wstawiono: 11.01.19r.)PDF
 9. Interwencja kryzysowa, samobójstwa i samouszkodzenia (wstawiono: 20.03.17r.) PDF 
 10. Jak napisać pracę dyplomową, magisterską czy licencjacką? (wstawiono: 21.06.19r.)PDF
 11. Jan Paweł II (wstawiono: 22.06.20r.)PDF
 12. Koła zainteresowań (wstawiono: 26.01.21r.)Nowość
 13. Komiks - historia, tematyka, inspiracje (wstawiono: 26.01.21r.)Nowość
 14. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej (wstawiono: 03.12.20r.) 
 15. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - woj. białostockie, nowogródzkie, poleskie (wstawiono: 03.12.20r.)
 16. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - woj. wileńskie (wstawiono: 03.12.20r.) 
 17. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - woj. lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, wołyńskie (wstawiono:03.12.20r.) 
 18. Lekcje biblioteczne (wstawiono: 17.09.20r.)PDF 
 19. Metodologia badań pedagogicznych i społecznych (wstawiono: 24.05.19r.)PDF
 20. Muzykoterapia (wstawiono: 3.01.18r.) PDF 
 21. O Zbigniewie Herbercie i jego twórczości (wstawiono: 21.12.18r.) PDF 
 22. Ocenianie kształtujące II (wstawiono: 14.02.17r.)PDF
 23. Pielęgniarstwo (wstawiono: 24.05.19r.)PDF 
 24. Polityka społeczna (wstawiono: 17.09.20r.)PDF 
 25. Prawo oświatowe - literatura z lat 1923-2019 (wstawiono: 27.08.20r.)PDF
 26. Psychologia rozwojowa (wstawiono: 17.02.20r.)PDF
 27. Rozwój zawodowy dzieci i młodzieży (wstawiono: 17.02.20r.)PDF
 28. Stanisław Lem – życie, twórczość, opracowania (wstawiono: 17.09.20r.)PDF 
 29. Uzależnienia medialne (wstawiono: 19.06.19r.)PDF
 30. Uzależnienia od komputera i Internetu cz. 2 (wstawiono: 19.06.19r.)PDF
 31. Wagary (wstawiono: 27.08.20r.)PDF 
 32. Wychowanie do życia w rodzinie (wstawiono: 22.12.17r.)PDF 
 33. Wydawnictwo Święty Wojciech (wstawiono: 17.02.20r.)PDF
 34. Zbigniew Herbert - twórczość (wstawiono: 21.12.18r.) PDF 
 35. Zespół Aspergera II (wstawiono: 30.01.19r.) PDF

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz