książkiWykaz zestawień bibliograficznych opracowanych przez nauczycieli bibliotekarzy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

 

 

 1. 10 lat Polski w Unii Europejskiej (wstawiono: 30.04.14r.)
 2. Absencja szkolna (wstawiono: 18.06.15r.) PDF 
 3. Adaptacja dzieci w przedszkolu (wstawiono: 20.0411r.)
 4. ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa
 5. Adopcja (wstawiono: 30.09.09r.)
 6. Adopcja (wstawiono: 27.11.09r.)
 7. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży (wstawiono: 30.03.09r.)
 8. Agresja i przemoc cz. 1 (wstawiono: 10.02.2012r.)
 9. Agresja i przemoc cz. 2 (wstawiono: 10.02.2012r.)
 10. Alkoholizm
 11. Andrzejki - propozycje imprez szkolnych
 12. Arteterapia (wstawiono: 8.09.10r.)
 13. Arteterapia - pomysły do wykorzystania na zajęciach (wstawiono: 1.10.10r.)
 14. Arteterapia - terapia przez sztukę (wstawiono: 4.03.11r.)
 15. Asertywność
 16. Aspiracje edukacyjne i zawodowe współczesnej młodzieży (wstawiono: 7.02.11r.)
 17. Autorytet nauczyciela
 18. Autyzm
 19. Awans zawodowy nauczyciela I
 20. Awans zawodowy nauczyciela II
 21. Awans zawodowy nauczyciela III (wstawiono: 30.09.09r.)
 22. Awans zawodowy nauczyciela IV (wstawiono: 30.11.10r.)
 23. Bezdomność
 24. Bibliotekarstwo a potrzeby społeczeństwa informacyjnego
 25. Biblioteki systemu oświaty wizytówką edukacji jakości
 26. Biblioterapia I
 27. Biblioterapia II (wstawiono: 7.02.11r.)
 28. Biblioterapia III (wstawiono: 2.11.12r.)
 29. Biblioterapia IV (wstawiono: 26.02.15r.)
 30. Bieda i ubóstwo - sposoby zapobiegania
 31. Bieda, ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny, wykluczenie społeczne z tym związane, sposoby zapobiegania (wstawiono: 24.06.11r.)
 32. Biologia, przyroda: wybór literatury dla nauczycieli (wstawiono: 7.10.09r.)
 33. Boże Narodzenie (wstawiono: 5.12.13r.)
 34. Chemia (wstawiono: 7.02.11r.)
 35. Ciągle obecny - Czesław Miłosz (1911-2004) (wstawiono: 14.0611r.)
 36. Coaching (wstawiono: 3.04.14r.)
 37. Czas wolny dzieci i młodzieży (wstawiono: 7.05.09r.)
 38. Człowiek stary
 39. Cyberprzemoc (wstawiono: 10.02.2012r.)
 40. Cyberprzemoc II (wstawiono: 5.12.13r.)
 41. Czytelnictwo dzieci i młodzieży (wstawiono: 22.12.14r.)
 42. Dekoracja wnętrza jako element marketingu bibliotecznego (wstawiono: 4.03.10r.)
 43. Depresja (wstawiono: 9.10.09r.)
 44. Dojrzałość szkolna I
 45. Dojrzałość szkolna II (wstawiono: 2.11.12r.)
 46. Dojrzałość szkolna III (wstawiono: 9.04.13r.)
 47. Domy dziecka i ich wychowankowie (wstawiono: 30.11.10r.)
 48. Dorosłe Dzieci Alkoholików (wstawiono: 2.11.12r.)
 49. Dorosłe osoby niepełnosprawne
 50. Drzewa (wstawiono: 8.03.10r.)
 51. Dyrektor szkoły
 52. Dyrektor szkoły: z zagadnień kierowania placówką oświatową
 53. Dysleksja I
 54. Dysleksja II (2005-2008)
 55. Dysleksja III (wstawiono: 14.02.17r.)PDF
 56. Dzieci ulicy
 57. Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej
 58. Dziecko zdolne w domu i w szkole
 59. Dziedzictwo kulturowe
 60. Dzieje Elbląga (wstawiono: 18.12.15r.)PDF 
 61. Edukacja dziecka chorego
 62. Edukacja ekologiczna
 63. Edukacja Europejska
 64. Edukacja międzykulturowa
 65. Edukacja w Szwecji (wstawiono: 8.02.2012r.)
 66. Ekologia (wstawiono: 25.05.09r.)
 67. Eksperyment w nauczaniu (wstawiono: 25.04.14r.)
 68. Eksperyment w nauczaniu II (wstawiono: 23.11.15r.) PDF
 69. E-learning - edukacja na odległość (wstawiono: 25.09.09r.)
 70. Etyka zawodowa
 71. Eurosieroty, dzieci osierocone (wstawiono: 25.09.09r.)
 72. Eutanazja
 73. Ewaluacja w szkole, przedszkolu, bibliotece (wstawiono: 10.05.11r.)
 74. Funkcjonowanie niepublicznych form wychowania przedszkolnego (wstawiono: 15.09.09r.)
 75. Geografia (wstawiono: 25.05.09r.)
 76. Geografowie (wstawiono: 25.05.09r.)
 77. Geologia (wstawiono: 25.05.09r.)
 78. Geomorfologia (wstawiono: 25.05.09r.)
 79. Giedroyc Jerzy
 80. Gimnazjalistów polskich portret własny (wstawiono: 14.07.11r.)
 81. Gleboznawstwo (wstawiono: 25.05.09r.)
 82. Godziny do dyspozycji nauczyciela (wstawiono: 7.02.11r.)
 83. Gry i zabawy
 84. Gry komputerowe: niewinna zabawa czy zagrożenie? (wstawiono: 2.11.12r.)
 85. Historia - nauczanie (wstawiono: 5.10.09r.)
 86. Hospitacja
 87. Hydrologia (wstawiono: 25.05.09r.)
 88. Integracja sensoryczna (wstawiono: 21.01.16r.)PDF 
 89. Internet - korzyści i zagrożenia
 90. Interwencja kryzysowa (wstawiono: 14.07.11r.)
 91. Interwencja kryzysowa, samobójstwa i samouszkodzenia (wstawiono: 20.03.17r.) PDF Nowość
 92. Jak komputeryzować bibliotekę
 93. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią (wstawiono: 20.04.09r.)
 94. Jak zachęcać uczniów do czytania (wstawiono: 3.12.12r.)
 95. Jan Długosz (wstawiono: 18.06.15r.) PDF 
 96. Jan Paweł II (wstawiono: 21.10.09r.)
 97. Jan Paweł II o wychowaniu i dla wychowania
 98. Jąkanie - diagnoza i terapia (wstawiono: 25.09.09r.)
 99. Język polski w gimnazjum: wykaz zbiorów multimedialnych
 100. Język polski w szkole podstawowej: wykaz zbiorów multimedialnych
 101. Język polski w szkole podstawowej: wybór materiałów dla nauczycieli (wstawiono: 7.10.09r.)
 102. Język polski w szkołach ponadgimnazjalnych: wykaz zbiorów multimedialnych
 103. Kapuściński Ryszard
 104. Kartografia (wstawiono: 25.05.09r.)
 105. Katecheza: wybór materiałów dydaktycznych (wstawiono: 30.09.09r.)
 106. Kinezjologia edukacyjna I
 107. Kinezjologia edukacyjna II (wstawiono: 23.11.15r.)PDF 
 108. Komeński Jan Amos (wstawiono:15.11.10r.)
 109. Komiks (wstawiono: 13.11.14r.)
 110. Komputer w bibliotece szkolnej
 111. Komunikacja interpersonalna w szkole
 112. Konspekty lekcji bibliotecznych
 113. Kopernik Mikołaj (wstawiono: 27.05.13r)
 114. Korczak Janusz (wstawiono: 5.01.12) 
 115. Kreatywność i innowacyjność w edukacji (wstawiono: 9.02.2012r.)
 116. Ksiądz Jan od biedronki (wstawiono: 21.02.11r.)
 117. Książki mówione
 118. Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej w szkole
 119. Las (wstawiono: 8.03.10r.)
 120. Logopedia
 121. Marginalizacja i wykluczenie społeczne (wstawiono: 8.09.0r.)
 122. Marketing w bibliotece
 123. Mass media a wychowanie
 124. Matematyka: szkoła ponadgimnazjalna (wstawiono: 21.10.09r.)
 125. Media elektroniczne w edukacji
 126. Media w procesie wychowania (wstawiono: 24.05.10r.)
 127. Metodyka pracy doradcy metodycznego
 128. Metody aktywizujące w nauczaniu
 129. Mierzenie jakości pracy szkoły
 130. Migracje zarobkowe (wstawiono: 17.05.10r.)
 131. Miłosz Czesław (wstawiono: 9.02.2012r.)
 132. Mikołajki, Boże Narodzenie (wstawiono: 21.10.09r.)
 133. Mitologia: propozycje metodyczne (wstawiono: 30.09.09r.)
 134. Młodzież wobec nałogów
 135. Motywowanie uczniów do nauki (wstawiono: 30.03.09r.)
 136. Mózgowe porażenie dziecięce (wstawiono: 7.02.11r.)
 137. Multimedia w edukacji
 138. Narkomania
 139. Narkomania wśród młodzieży (wstawiono: 29.01.09r.)
 140. Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka (wstawiono: 15.09.09r.)
 141. Nauczanie matematyki (wstawiono: 5.10.10r.)
 142. Nauczyciel wychowawca
 143. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży (wstawiono: 21.02.11r.)
 144. Niepełnosprawni umysłowo i ich seksualność (wstawiono: 26.02.15r.)
 145. Nowoczesne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela (wstawiono: 9.02.2012r.)
 146. Ocenianie kształtujące I
 147. Ocenianie kształtujące II (wstawiono: 14.02.17r.)PDF
 148. "Ojczyzna Polszczyzna" - bibliografia artykułów przydatnych maturzystom
 149. Opieka paliatywna
 150. Pasłęk
 151. Pedagogiczny i socjologiczny aspekt gier komputerowych
 152. Pedagogika Marii Montessori (wstawiono: 2.11.12r.)
 153. "Polonistyka" - bibliografia artykułów przydatnych maturzystom
 154. Polska Rzeczpospolita Ludowa w historii i literaturze
 155. Praca z uczniem trudnym (wstawiono: 20.04.09r.)
 156. Praca z uczniem zdolnym
 157. Prawa człowieka
 158. Prawa dziecka
 159. Problem alkoholowy - funkcjonowanie dziecka i rodziny (wstawiono: 30.11.10r.)
 160. Profilaktyka a zachowania problemowe dzieci i młodzieży
 161. Profilaktyka w szkole
 162. Programy edukacyjne na dokumentach elektronicznych
 163. Prostytucja nieletnich
 164. Przedszkole - funkcje, role, zadania (wstawiono: 16.09.13r.)
 165. Przemoc i agresja (wstawiono: 8.02.2012r.)
 166. Przemoc i agresja w mediach (wstawiono: 16.09.13r.)
 167. Przemoc w rodziniePDF
 168. Przemoc w rodzinie: 2005-2008 (wstawiono: 11.02.09r.)
 169. Przemoc w szkolePDF
 170. Przemoc w szkole (2005-2008) (wstawiono: 30.03.09r.)
 171. Przyroda w przedszkolu (wstawiono: 10.02.2012r.)
 172. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim I
 173. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim II
 174. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim III
 175. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim IV (wstawiono:8.10.09r.)
 176. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim V (wstawiono: 8.10.09r.)
 177. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim VI (wstawiono: 8.10.09r.)
 178. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim VII (wstawiono: 5.02.10r.)
 179. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim VIII (wstawiono: 1.10.10r.)
 180. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim IX (wstawiono: 15.02.11r.)
 181. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim X (wstawiono: 14.07.11r.)
 182. Reforma oświaty w Polsce I
 183. Reforma oświaty w Polsce II
 184. Reforma oświaty w Polsce III
 185. Reforma oświaty w Polsce IV
 186. Reforma oświaty w Polsce V
 187. Reforma oświaty w Polsce VI
 188. Reforma oświaty w Polsce VII
 189. Reforma oświaty w Polsce VIII (wstawiono: 7.10.09r.)
 190. Reforma oświaty w Polsce IX (wstawiono: 5.02.10)
 191. Reforma oświaty w Polsce X (wstawiono: 1.10.10r.)
 192. Reforma oświaty w Polsce XI (wstawiono: 15.02.11r.)
 193. Reforma oświaty w Polsce XII (wstawiono: 14.07.11r.)
 194. Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (wstawiono: 7.02.11r.)
 195. Reklama - jej wpływ na dzieci, młodzież i dorosłych (wstawiono: 18.04.11r.)
 196. Reklama a dziecko
 197. Religioznawstwo
 198. Rodzice a dzieci (wstawiono: 23.11.10r.)
 199. Rodzina
 200. Rodzina cz. 2 (wstawiono: 22.12.14r.)
 201. Rodzina zastępcza
 202. Rola bajki i baśni w życiu i edukacji dzieci (wstawiono: 9.02.2012r.)
 203. Rola zabawy w życiu i rozwoju dzieci (wstawiono: 9.10.09r.)
 204. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym: diagnostyka, zaburzenia
 205. Samobójstwo
 206. Scenariusze zajęć wychowawczych
 207. Seksualność młodzieży (wstawiono: 5.03.2013r.)
 208. Skały i minerały (wstawiono: 25.05.09r.)
 209. Słowacki Juliusz: życie i twórczość (wstawiono:25.09.09r.)
 210. Socjoterapia (wstawiono: 29.05.14r.)
 211. Socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej
 212. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów (wstawiono: 20.04.11r.)
 213. Stan opieki świetlicowej w Polsce (wstawiono: 15.09.09r.)
 214. Starzenie się, starość, ludzie starzy
 215. Steiner Rudolf - jego pedagogika i edukacja (wstawiono: 16.09.11r.)
 216. Stres i wypalenie zawodowe
 217. Stygmatyzacja społeczna (wstawiono: 8.09.10r.)
 218. Szymborska Wisława (wstawiono: 19.08.14r.)
 219. Świetlica sojusznikiem szkoły
 220. Świetlice szkolne (wstawiono: 29.03.13r.)
 221. Święto Niepodległości - 11 listopada: wybór materiałów repertuarowych (wstawiono: 25.09.09r.)
 222. Święto polskiej Konstytucji - 3 maja: wybór materiałów repertuarowych (wstawiono: 7.10.09r.)
 223. Święty Jan Paweł II (wstawiono: 18.12.15r.)PDF 
 224. Telewizja a dziecko
 225. Telewizja a rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży (wstawiono: 21.02.11r.)
 226. Uczeń niedowidzący w domu i w szkole (wstawiono: 26.02.15r.)
 227. Uczeń zdolny I
 228. Uczeń zdolny II (wstawiono: 2.11.12r.)
 229. Uczniowie słabosłyszący i niesłyszący w szkole (wstawiono: 3.04.14r.)
 230. Unia Europejska I
 231. Unia Europejska II
 232. Unia Europejska III
 233. Unia Europejska IV
 234. Unia Europejska V
 235. Unia Europejska VI
 236. Unia Europejska VII (wstawiono:15.09.09r.)
 237. Unia Europejska VIII (wstawiono: 7.10.09r.)
 238. Uzależnienia
 239. Uzależnienia behawioralne (wstawiono: 6.12.13r.)
 240. Uzależnienie od komputera i Internetu (wstawiono: 17.05.10r.)
 241. "Warsztaty Polonistyczne" - bibliografia artykułów przydatnych maturzystom
 242. Weronika Sherborne i Metoda Ruchu Rozwijającego (wstawiono: 2.11.12r.)
 243. Wielkanoc (wstawiono: 1.03.10r.)
 244. Wolontariat (wstawiono: 14.07.11r.)
 245. Wpływ technologii komputerowej na organizację i zarządzanie bibliotekami
 246. Wspieranie rozwoju dziecka przez rodziców i nauczycieli (Wstawiono: 15.05.14r.)
 247. Wspomaganie rozwoju dzieci w rodzinie
 248. Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wychowania
 249. Wychowanie fizyczne
 250. Wychowanie zdrowotne (wstawiono: 17.05.10r.)
 251. Wychowawca
 252. Wykluczenie społeczne (wstawiono: 15.11.10r.)
 253. Wykluczenie społeczne II (wstawiono: 27.06.13r.)
 254. Wypalenie zawodowe
 255.  Z problematyki wychowania przedszkolnego
 256. Zaburzenia integracji sensorycznej (wstawiono: 8.09.10r.)
 257. Zaburzenia w odżywianiu: anoreksja i bulimia (wstawiono: 26.04.10r.)
 258. Zagadnienia wychowawcze: wykaz zbiorów audiowizualnych
 259. Zespół Aspergera (wstawiono: 2.11.12r.)
 260. Zespół Downa (wstawiono: 19.08.14r.)
 261. Żołnierze Wyklęci (wstawiono: 27.05.13r.)
 262. Żuławy - tajemnicza depresja (wstawiono: 6.04.09r.)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz