książkiWykaz zestawień bibliograficznych opracowanych przez nauczycieli bibliotekarzy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

 

 

 1. 10 lat Polski w Unii Europejskiej (wstawiono: 30.04.14r.)
 2. Absencja szkolna (wstawiono: 18.06.15r.) PDF 
 3. Adaptacja dzieci w przedszkolu (wstawiono: 20.0411r.)
 4. ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa
 5. Adopcja (wstawiono: 30.09.09r.)
 6. Adopcja (wstawiono: 27.11.09r.)
 7. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży (wstawiono: 30.03.09r.)
 8. Agresja i przemoc cz. 1 (wstawiono: 10.02.2012r.)
 9. Agresja i przemoc cz. 2 (wstawiono: 10.02.2012r.)
 10. Alkoholizm
 11. Andrzejki - propozycje imprez szkolnych
 12. Arteterapia (wstawiono: 8.09.10r.)
 13. Arteterapia - pomysły do wykorzystania na zajęciach (wstawiono: 1.10.10r.)
 14. Arteterapia - terapia przez sztukę (wstawiono: 4.03.11r.)
 15. Asertywność
 16. Aspiracje edukacyjne i zawodowe współczesnej młodzieży (wstawiono: 7.02.11r.)
 17. Autorytet nauczyciela
 18. Autyzm
 19. Awans zawodowy nauczyciela I
 20. Awans zawodowy nauczyciela II
 21. Awans zawodowy nauczyciela III (wstawiono: 30.09.09r.)
 22. Awans zawodowy nauczyciela IV (wstawiono: 30.11.10r.)
 23. Bezdomność
 24. Bibliotekarstwo a potrzeby społeczeństwa informacyjnego
 25. Biblioteki systemu oświaty wizytówką edukacji jakości
 26. Biblioterapia I
 27. Biblioterapia II (wstawiono: 7.02.11r.)
 28. Biblioterapia III (wstawiono: 2.11.12r.)
 29. Biblioterapia IV (wstawiono: 26.02.15r.)
 30. Bieda i ubóstwo - sposoby zapobiegania
 31. Bieda, ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny, wykluczenie społeczne z tym związane, sposoby zapobiegania (wstawiono: 24.06.11r.)
 32. Biologia, przyroda: wybór literatury dla nauczycieli (wstawiono: 7.10.09r.)
 33. Boże Narodzenie (wstawiono: 5.12.13r.)
 34. Brat Albert Chmielowski i kult innych świętych (wstawiono: 22.12.17r.)PDF 
 35. Chemia (wstawiono: 7.02.11r.)
 36. Ciągle obecny - Czesław Miłosz (1911-2004) (wstawiono: 14.0611r.)
 37. Coaching (wstawiono: 3.04.14r.)
 38. Czas wolny dzieci i młodzieży (wstawiono: 7.05.09r.)
 39. Człowiek stary
 40. Cyberprzemoc (wstawiono: 10.02.2012r.)
 41. Cyberprzemoc II (wstawiono: 5.12.13r.)
 42. Czytelnictwo dzieci i młodzieży (wstawiono: 22.12.14r.)
 43. Dekoracja wnętrza jako element marketingu bibliotecznego (wstawiono: 4.03.10r.)
 44. Depresja (wstawiono: 9.10.09r.)
 45. Dojrzałość szkolna I
 46. Dojrzałość szkolna II (wstawiono: 2.11.12r.)
 47. Dojrzałość szkolna III (wstawiono: 9.04.13r.)
 48. Domy dziecka i ich wychowankowie (wstawiono: 30.11.10r.)
 49. Dorosłe Dzieci Alkoholików (wstawiono: 2.11.12r.)
 50. Dorosłe osoby niepełnosprawne
 51. Drzewa (wstawiono: 8.03.10r.)
 52. Dyrektor szkoły
 53. Dyrektor szkoły: z zagadnień kierowania placówką oświatową
 54. Dysleksja I
 55. Dysleksja II (2005-2008)
 56. Dysleksja III (wstawiono: 14.02.17r.)PDF
 57. Dzieci ulicy
 58. Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej
 59. Dziecko z ADHD w domu i w szkole (wstawiono: 22.12.17r.)PDF 
 60. Dziecko zdolne w domu i w szkole
 61. Dziedzictwo kulturowe
 62. Dzieje Elbląga (wstawiono: 18.12.15r.)PDF 
 63. Edukacja dziecka chorego
 64. Edukacja ekologiczna
 65. Edukacja Europejska
 66. Edukacja międzykulturowa
 67. Edukacja w Szwecji (wstawiono: 8.02.2012r.)
 68. Ekologia (wstawiono: 25.05.09r.)
 69. Eksperyment w nauczaniu (wstawiono: 25.04.14r.)
 70. Eksperyment w nauczaniu II (wstawiono: 23.11.15r.) PDF
 71. E-learning - edukacja na odległość (wstawiono: 25.09.09r.)
 72. Etyka zawodowa
 73. Eurosieroty, dzieci osierocone (wstawiono: 25.09.09r.)
 74. Eutanazja
 75. Ewaluacja w szkole, przedszkolu, bibliotece (wstawiono: 10.05.11r.)
 76. Funkcjonowanie niepublicznych form wychowania przedszkolnego (wstawiono: 15.09.09r.)
 77. Geografia (wstawiono: 25.05.09r.)
 78. Geografowie (wstawiono: 25.05.09r.)
 79. Geologia (wstawiono: 25.05.09r.)
 80. Geomorfologia (wstawiono: 25.05.09r.)
 81. Giedroyc Jerzy
 82. Gimnazjalistów polskich portret własny (wstawiono: 14.07.11r.)
 83. Gleboznawstwo (wstawiono: 25.05.09r.)
 84. Godziny do dyspozycji nauczyciela (wstawiono: 7.02.11r.)
 85. Gry i zabawy
 86. Gry komputerowe: niewinna zabawa czy zagrożenie? (wstawiono: 2.11.12r.)
 87. Gustaw Herling-Grudziński (wstawiono: 11.01.19r.)PDF
 88. Historia - nauczanie (wstawiono: 5.10.09r.)
 89. Hospitacja
 90. Hydrologia (wstawiono: 25.05.09r.)
 91. Integracja sensoryczna (wstawiono: 21.01.16r.)PDF 
 92. Internet - korzyści i zagrożenia
 93. Interwencja kryzysowa (wstawiono: 14.07.11r.)
 94. Interwencja kryzysowa, samobójstwa i samouszkodzenia (wstawiono: 20.03.17r.) PDF 
 95. Jak komputeryzować bibliotekę
 96. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią (wstawiono: 20.04.09r.)
 97. Jak zachęcać uczniów do czytania (wstawiono: 3.12.12r.)
 98. Jan Długosz (wstawiono: 18.06.15r.) PDF 
 99. Jan Paweł II (wstawiono: 21.10.09r.)
 100. Jan Paweł II o wychowaniu i dla wychowania
 101. Jąkanie - diagnoza i terapia (wstawiono: 25.09.09r.)
 102. Język polski w gimnazjum: wykaz zbiorów multimedialnych
 103. Język polski w szkole podstawowej: wykaz zbiorów multimedialnych
 104. Język polski w szkole podstawowej: wybór materiałów dla nauczycieli (wstawiono: 7.10.09r.)
 105. Język polski w szkołach ponadgimnazjalnych: wykaz zbiorów multimedialnych
 106. Kapuściński Ryszard
 107. Kartografia (wstawiono: 25.05.09r.)
 108. Katecheza: wybór materiałów dydaktycznych (wstawiono: 30.09.09r.)
 109. Kinezjologia edukacyjna I
 110. Kinezjologia edukacyjna II (wstawiono: 23.11.15r.)PDF 
 111. Komeński Jan Amos (wstawiono:15.11.10r.)
 112. Komiks (wstawiono: 13.11.14r.)
 113. Komputer w bibliotece szkolnej
 114. Komunikacja interpersonalna w szkole
 115. Konspekty lekcji bibliotecznych
 116. Kopernik Mikołaj (wstawiono: 27.05.13r)
 117. Korczak Janusz (wstawiono: 5.01.12) 
 118. Kreatywność i innowacyjność w edukacji (wstawiono: 9.02.2012r.)
 119. Ksiądz Jan od biedronki (wstawiono: 21.02.11r.)
 120. Książki mówione
 121. Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej w szkole
 122. Las (wstawiono: 8.03.10r.)
 123. Logopedia
 124. Marginalizacja i wykluczenie społeczne (wstawiono: 8.09.0r.)
 125. Marketing w bibliotece
 126. Mass media a wychowanie
 127. Matematyka: szkoła ponadgimnazjalna (wstawiono: 21.10.09r.)
 128. Media elektroniczne w edukacji
 129. Media w procesie wychowania (wstawiono: 24.05.10r.)
 130. Metodologia badań pedagogicznych i społecznych (wstawiono: 24.05.19r.)PDF Nowość
 131. Metodyka pracy doradcy metodycznego
 132. Metody aktywizujące w nauczaniu
 133. Mierzenie jakości pracy szkoły
 134. Migracje zarobkowe (wstawiono: 17.05.10r.)
 135. Miłosz Czesław (wstawiono: 9.02.2012r.)
 136. Mikołajki, Boże Narodzenie (wstawiono: 21.10.09r.)
 137. Mitologia: propozycje metodyczne (wstawiono: 30.09.09r.)
 138. Młodzież wobec nałogów
 139. Motywowanie uczniów do nauki (wstawiono: 30.03.09r.)
 140. Mózgowe porażenie dziecięce (wstawiono: 7.02.11r.)
 141. Multimedia w edukacji
 142. Muzykoterapia (wstawiono: 3.01.18r.) PDF 
 143. Narkomania
 144. Narkomania wśród młodzieży (wstawiono: 29.01.09r.)
 145. Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka (wstawiono: 15.09.09r.)
 146. Nauczanie matematyki (wstawiono: 5.10.10r.)
 147. Nauczyciel wychowawca
 148. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży (wstawiono: 21.02.11r.)
 149. Niepełnosprawni umysłowo i ich seksualność (wstawiono: 26.02.15r.)
 150. Nowoczesne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela (wstawiono: 9.02.2012r.)
 151. O Zbigniewie Herbercie i jego twórczości (wstawiono: 21.12.18r.) PDF 
 152. Ocenianie kształtujące I
 153. Ocenianie kształtujące II (wstawiono: 14.02.17r.)PDF
 154. "Ojczyzna Polszczyzna" - bibliografia artykułów przydatnych maturzystom
 155. Opieka paliatywna
 156. Pasłęk
 157. Pedagogiczny i socjologiczny aspekt gier komputerowych
 158. Pedagogika Marii Montessori (wstawiono: 2.11.12r.)
 159. Pielęgniarstwo (wstawiono: 24.05.19r.)PDF Nowość
 160. "Polonistyka" - bibliografia artykułów przydatnych maturzystom
 161. Polska Rzeczpospolita Ludowa w historii i literaturze
 162. Praca z uczniem trudnym (wstawiono: 20.04.09r.)
 163. Praca z uczniem zdolnym
 164. Prawa człowieka
 165. Prawa dziecka
 166. Problem alkoholowy - funkcjonowanie dziecka i rodziny (wstawiono: 30.11.10r.)
 167. Profilaktyka a zachowania problemowe dzieci i młodzieży
 168. Profilaktyka w szkole
 169. Programy edukacyjne na dokumentach elektronicznych
 170. Prostytucja nieletnich
 171. Przedszkole - funkcje, role, zadania (wstawiono: 16.09.13r.)
 172. Przemoc i agresja (wstawiono: 8.02.2012r.)
 173. Przemoc i agresja w mediach (wstawiono: 16.09.13r.)
 174. Przemoc w rodziniePDF
 175. Przemoc w rodzinie: 2005-2008 (wstawiono: 11.02.09r.)
 176. Przemoc w szkolePDF
 177. Przemoc w szkole (2005-2008) (wstawiono: 30.03.09r.)
 178. Przyroda w przedszkolu (wstawiono: 10.02.2012r.)
 179. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim I
 180. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim II
 181. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim III
 182. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim IV (wstawiono:8.10.09r.)
 183. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim V (wstawiono: 8.10.09r.)
 184. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim VI (wstawiono: 8.10.09r.)
 185. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim VII (wstawiono: 5.02.10r.)
 186. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim VIII (wstawiono: 1.10.10r.)
 187. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim IX (wstawiono: 15.02.11r.)
 188. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Filii w Lidzbarku Warmińskim X (wstawiono: 14.07.11r.)
 189. Reforma oświaty w Polsce I
 190. Reforma oświaty w Polsce II
 191. Reforma oświaty w Polsce III
 192. Reforma oświaty w Polsce IV
 193. Reforma oświaty w Polsce V
 194. Reforma oświaty w Polsce VI
 195. Reforma oświaty w Polsce VII
 196. Reforma oświaty w Polsce VIII (wstawiono: 7.10.09r.)
 197. Reforma oświaty w Polsce IX (wstawiono: 5.02.10)
 198. Reforma oświaty w Polsce X (wstawiono: 1.10.10r.)
 199. Reforma oświaty w Polsce XI (wstawiono: 15.02.11r.)
 200. Reforma oświaty w Polsce XII (wstawiono: 14.07.11r.)
 201. Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (wstawiono: 7.02.11r.)
 202. Reklama - jej wpływ na dzieci, młodzież i dorosłych (wstawiono: 18.04.11r.)
 203. Reklama a dziecko
 204. Religioznawstwo
 205. Rodzice a dzieci (wstawiono: 23.11.10r.)
 206. Rodzina
 207. Rodzina cz. 2 (wstawiono: 22.12.14r.)
 208. Rodzina zastępcza
 209. Rola bajki i baśni w życiu i edukacji dzieci (wstawiono: 9.02.2012r.)
 210. Rola zabawy w życiu i rozwoju dzieci (wstawiono: 9.10.09r.)
 211. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym: diagnostyka, zaburzenia
 212. Samobójstwo
 213. Scenariusze zajęć wychowawczych
 214. Seksualność młodzieży (wstawiono: 5.03.2013r.)
 215. Skały i minerały (wstawiono: 25.05.09r.)
 216. Słowacki Juliusz: życie i twórczość (wstawiono:25.09.09r.)
 217. Socjoterapia (wstawiono: 29.05.14r.)
 218. Socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej
 219. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów (wstawiono: 20.04.11r.)
 220. Stan opieki świetlicowej w Polsce (wstawiono: 15.09.09r.)
 221. Starzenie się, starość, ludzie starzy
 222. Steiner Rudolf - jego pedagogika i edukacja (wstawiono: 16.09.11r.)
 223. Stres i wypalenie zawodowe
 224. Stygmatyzacja społeczna (wstawiono: 8.09.10r.)
 225. Szymborska Wisława (wstawiono: 19.08.14r.)
 226. Świetlica sojusznikiem szkoły
 227. Świetlice szkolne (wstawiono: 29.03.13r.)
 228. Święto Niepodległości - 11 listopada: wybór materiałów repertuarowych (wstawiono: 25.09.09r.)
 229. Święto polskiej Konstytucji - 3 maja: wybór materiałów repertuarowych (wstawiono: 7.10.09r.)
 230. Święty Jan Paweł II (wstawiono: 18.12.15r.)PDF 
 231. Telewizja a dziecko
 232. Telewizja a rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży (wstawiono: 21.02.11r.)
 233. Uczeń niedowidzący w domu i w szkole (wstawiono: 26.02.15r.)
 234. Uczeń zdolny I
 235. Uczeń zdolny II (wstawiono: 2.11.12r.)
 236. Uczniowie słabosłyszący i niesłyszący w szkole (wstawiono: 3.04.14r.)
 237. Unia Europejska I
 238. Unia Europejska II
 239. Unia Europejska III
 240. Unia Europejska IV
 241. Unia Europejska V
 242. Unia Europejska VI
 243. Unia Europejska VII (wstawiono:15.09.09r.)
 244. Unia Europejska VIII (wstawiono: 7.10.09r.)
 245. Uzależnienia
 246. Uzależnienia behawioralne (wstawiono: 6.12.13r.)
 247. Uzależnienie od komputera i Internetu (wstawiono: 17.05.10r.)
 248. "Warsztaty Polonistyczne" - bibliografia artykułów przydatnych maturzystom
 249. Weronika Sherborne i Metoda Ruchu Rozwijającego (wstawiono: 2.11.12r.)
 250. Wielkanoc (wstawiono: 1.03.10r.)
 251. Wolontariat (wstawiono: 14.07.11r.)
 252. Wpływ technologii komputerowej na organizację i zarządzanie bibliotekami
 253. Wspieranie rozwoju dziecka przez rodziców i nauczycieli (Wstawiono: 15.05.14r.)
 254. Wspomaganie rozwoju dzieci w rodzinie
 255. Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wychowania
 256. Wychowanie do życia w rodzinie (wstawiono: 22.12.17r.)PDF 
 257. Wychowanie fizyczne
 258. Wychowanie zdrowotne (wstawiono: 17.05.10r.)
 259. Wychowawca
 260. Wykluczenie społeczne (wstawiono: 15.11.10r.)
 261. Wykluczenie społeczne II (wstawiono: 27.06.13r.)
 262. Wypalenie zawodowe
 263.  Z problematyki wychowania przedszkolnego
 264. Zaburzenia integracji sensorycznej (wstawiono: 8.09.10r.)
 265. Zaburzenia w odżywianiu: anoreksja i bulimia (wstawiono: 26.04.10r.)
 266. Zagadnienia wychowawcze: wykaz zbiorów audiowizualnych
 267. Zbigniew Herbert - twórczość (wstawiono: 21.12.18r.) PDF Nowość
 268. Zespół Aspergera I (wstawiono: 2.11.12r.)
 269. Zespół Aspergera II (wstawiono: 30.01.19r.) PDF Nowość
 270. Zespół Downa (wstawiono: 19.08.14r.)
 271. Żołnierze Wyklęci (wstawiono: 27.05.13r.)
 272. Żuławy - tajemnicza depresja (wstawiono: 6.04.09r.)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz