Infografika promująca formy szkoleniowe

Jesteś nauczycielem i chcesz wzbogacić swój warsztat pracy? Weź udział w bezpłatnych formach doskonalenia, które będą realizowane w grudniu 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.

Zapisz się koniecznie!

Oto co przygotowaliśmy:

Formy stacjonarne

  • Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Adresat: nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich etapów edukacyjnych
Koordynator:
Magdalena Kobylińska
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/2rLAeZZZk34y8aEUA
Termin:
1 grudnia (środa) w godz. od 16:00 do 18:15
Miejsce:
czytelnia (I piętro)
Uwaga!
Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, tworzyć życzenia w aplikacji Biteable oraz "Opowieści wigilijnej" Ch. Dickensa w nowej odsłonie.

  • Na pirackiej łajbie Brak miejsc

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I etapu edukacyjnego, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele świetlicy
Prowadzący:
Magdalena Kobylińska, Monika Kobylińska
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/YwzgZ8RTJtC9bza1A
Termin:
8 grudnia (środa) w godz. od 16:00 do 18:15
Miejsce:
sala konferencyjna (III piętro)
Uczestnik warsztatów:
poznaje sposoby wykorzystania w czasie lekcji książek historycznych i geograficznych o morzu, o życiu piratów i żeglarzy, pomysły do projektów edukacyjnych związanych z morzem (gry edukacyjne, DIY, zabawy ruchowe, elementy plastyczne).
Limit miejsc:
12 osób

  • Twórczy nauczyciel - gry i zabawy wspomagające edukację matematyczną Brak miejsc

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I etapu edukacyjnego, nauczyciele świetlicy
Prowadzący:
Anna Szeląg
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/Y9M9RovevGrj3hE88
Termin:
13 grudnia (poniedziałek) w godz. od 15:30 do 17:45
Miejsce:
czytelnia (I piętro)
Uczestnik warsztatów:
poznaje inspirujące gry i zabawy motywujące uczniów do nauki i wspierające ich m.in. w poznawaniu cyfr, czy kształtowaniu umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych.
Limit miejsc:
12 osób

Formy zdalne (Google Meet)

  • Tworzymy memory w Genially

Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych
Prowadzący:
Aleksandra Olbryś
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/BgjoLN4Ai9gpfCsG9
Termin:
7 grudnia (wtorek) w godz. od 15:30 do 17:45
Miejsce:
Google Meet
Uczestnik warsztatów:
poznaje skrypt pozwalający na stworzenie memory w aplikacji Genially i tworzy własną wersję gry.
Uwaga!
Wymagane jest wcześniejsze założenie konta w aplikacji Genial.ly.

  • Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela (sieć współpracy i samokształcenia)

Adresat: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych z różnych etapów edukacyjnych
Koordynatorzy:
Aleksandra Olbryś, Anna Szeląg (WMODN w Elblągu)
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/9RdAMf9my8HSPDwD8
Termin:
14 grudnia (wtorek) w godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce:
Google Meet
Uwaga!
Podczas drugiego spotkania sieci odpowiemy na pytanie, dlaczego podczas lekcji warto „sięgnąć” po escape room i omówimy zasady jego przygotowania. Zaproponujemy również narzędzia TIK, które można wykorzystać do konstruowania zadań do pokoju zagadek realizowanego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.

 

Zgłoszenia na warsztaty stacjonarne i zdalne (Google Meet) są przyjmowane tylko poprzez formularze zgłoszeniowe. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani mailowo lub telefonicznie przez prowadzącego.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na stacjonarnych formach doskonalenia nauczycieli organizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.

Infografika prezentująca zasady bezpieczeństwa obowiązujące na szkoleniach stacjonarnych