Inforgrafika promująca szkolenie

 

Dlaczego podczas lekcji warto „sięgnąć” po escape room? To pytanie na które odpowiemy podczas drugiego spotkania sieci współpracy i samokształcenia. Omówimy również zasady jego przygotowania i zaproponujemy narzędzia TIK, które można wykorzystać do konstruowania zadań do pokoju zagadek, realizowanego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.

Na spotkanie zapraszamy nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych z różnych etapów edukacyjnych, którzy poszukują nowych form pracy z uczniami. Będzie ono realizowane z wykorzystaniem Google Meet we wtorek 14 grudnia 2021 r. w godz. od 15:00 do 18:00.

Sieć współpracy i samokształcenia została zorganizowana i jest prowadzona we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny na spotkanie

Spotkanie poprowadzą koordynatorki sieci.

Serdecznie zapraszamy

Aleksandra Olbryś – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Anna Szeląg – doradca metodyczny w zakresie nauczyciela bibliotekarza i technologii informacyjno-komunikacyjnej WMODN w Elblągu