Infografika promująca szkolenie

 

Za nami rok wytężonej pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela". Poznaliśmy kolejne, przydatne w edukacji narzędzia TIK. Podczas ostatniego w tym roku szkolnym spotkania w centrum naszej uwagi znajdzie się app smashing - rozwiązanie, po które sięga ostatnio coraz więcej edukatorów. Czym jest app smashing? Najkrócej mówiąc, korzystaniem z kilku różnych aplikacji podczas pracy nad konkretnym zadaniem.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • jak skutecznie łączyć różne aplikacje,
  • które narzędzia ze sobą łączyć, aby osiągać spektakularne efekty.

Na spotkanie zapraszamy nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych z różnych etapów edukacyjnych. Będzie ono realizowane z wykorzystaniem Google Meet w poniedziałek 13 czerwca 2022 r. w godz. od 15:00 do 18:00.

Sieć współpracy i samokształcenia została zorganizowana i jest prowadzona we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny na spotkanie

Spotkanie poprowadzą koordynatorki sieci.

Serdecznie zapraszamy

Aleksandra Olbryś – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Anna Szeląg – doradca metodyczny w zakresie nauczyciela bibliotekarza i technologii informacyjno-komunikacyjnej