Logo WMBP w ElbląguWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu:

  • organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • organizuje i prowadzi wspomaganie bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
  • organizuje i prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do zorganizowanej współpracy:

  • nauczycieli bibliotekarzy w ramach przedmiotowej sieci współpracy,
  • nauczycieli katechetów w ramach przedmiotowej sieci współpracy.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Pomożemy Wam:

  • dokonać diagnozy Waszych potrzeb
  • ustalić sposoby działania do ich zaspokojenia
  • zaplanować formy wspomagania i ich realizację

Wspólnie ocenimy efekty realizacji zaplanowanych działań i opracujemy wnioski z ich realizacji

Zapraszamy do współpracy

Bliższych informacji udziela Elżbieta Mieczkowska - dyrektor[at]wmbp.edu.pl